Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800212-51326S2

Date of Document: 2001-05-02

توسط شهردار منطقه 3 مركز تشكل هاي افتتاح شد غيردولتي جوانان گروه شهري: مركز تشكل هاي غير دولتي جوانان شهرداري منطقه سه تهران باهدف ارتقاء بينش فرهنگي جوانان در پارك شاد اين منطقه افتتاح شد. اين مركز داراي پنج تشكل غير دولتي شامل انجمن كانون سبز، گفت وگوي جمعيت جوانان، مشاورين انجمن جوانان، اديان و گروه هنجارهاي اجتماعي است. در اين تشكل ها 1400 نفر از جوانان 14 تاسال 30 عضويت دارند و از اين تعداد 500 نفر از بانوان درتشكل هاي انجمن سبز و گروه مشاورين جوان فعاليت دارند. اسماعيل دوستي شهردار منطقه سه تهران در مراسم افتتاح مركز مذكور گفت: رشد جمعيت در ايران به تناسب امكانات نيست و بايد ضمن كنترل رشد جمعيت در كشور، براي جوانان اشتغال و امكانات مهيا كنيم. دوستي افزود: اگر جوانان بدون برنامه در جامعه رها شوند مشكلات فراواني براي كشور به بار خواهند آورد. وي اظهارداشت: بعد از دوم خرداد كارهاي زيادي براي جوانان شده اما اين كافي نيست و بايد براي رفع مشكلات آنها تمامي امكانات بكار گرفته شود. مشاور شهردار در امور جوانان شهرداري منطقه 3 نيز دراين مراسم گفت: اين تشكل ها پل ارتباط بين شهرداري و مردم هستند و برخي طرحهاي مطالعاتي شهرداري نيز توسط اين تشكل ها اجرا مي شود.