Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51318S13

Date of Document: 2001-05-01

شوراهاي اسلامي بنيانگذاران مشاركت پيونددهندگان دولت و ملت هستند اجتماعي و چهار تن از اعضاي شوراي اسلامي شهر شيراز به مناسبت سالگرد تاسيس شوراهاي اسلامي شهر و روستا در كشور در گفت وگو با خبرنگار ما به بيان ديدگاه هاي خود در باره عملكرد شوراها و جنبه هاي مختلف فعاليت اين نهاد مردمي پرداختند. دكتر مريم ذاكري نيا عضو شوراي شهر شيراز با اشاره به اين كه از زمان فعاليت شوراي اسلامي در شهر شيراز تغييرات مثبتي در شهر صورت گرفته، مواردي نظير انجام اقدامات عمراني در مناطق كم درآمد شهر، انتخاب طرح هاي عمراني از بين طرح هاي پيشنهادي شهرداري با توجه به خواست و توجه بيشتر مردم به آن، ارائه پيشنهادهاي ارزشمند مورد تقاضاي مردم به شهرداري و تلاش در زمينه سازي براي به فعل درآوردن آن مانند قطار درون شهري و همچنين توصيه هاي لازم به سازمان ها، ادارات و مقامات استان جهت رفع معضلات و مشكلات موجود شهري را برشمرد و در كل فعاليت هاي شوراي اسلامي شهر شيراز را مثبت ارزيابي كرد. محمد مهدي شهامت منش عضو ديگر شوراي شهر شيرازعملكرد شوراها را به طور عام نسبتا موفق دانست و افزود: در شهر شيراز نيز همين گونه است، هرچند به طور طبيعي به خاطر اين كه تجربه اول بوده هم در مورد قانون و هم انجام مطلوب كار واقعا شورايي درخود شوراها و نيز نحوه برخورد مديران دستگاههاي اجرايي و سرانجام در برخورد و توقعات رسانه ها و مردم وعدم تطابق آن با شرح وظايف شوراها و اختيارات آنها مشكلاتي وجود داشته است كه به تدريج بايستي حل شود. وي گفت: قانون شوراها داراي مشكلاتي است كه به عنوان مثال چه در اذهان عمومي و چه متخصصان و.. باور بر اين است كه شوراها بايستي خلا موجود درشهرها يعني مديريت واحد شهري را پر كنند، اما در متن قانون چنين اختياراتي به شوراها داده نشده است و فقط در حيطه شهرداري آن هم به طور محدود اختيار دارند. سوسن فولادفر از ديگر اعضاي شورا با اين مقدمه كه نهم ارديبهشت روز شورا يكي از روزهاي به ياد ماندني و با اهميت در تاريخ ايران است، افزود: از آنجا كه در بافت فكري و فرهنگي و عادتهاي اجتماعي مردم با توجه به استبدادهاي گذشته و دور بودن حكومت ها از مردم و مردم از حكومت ها، شوراها حلقه مفقوده اين پيوند هستند، از اين روست كه شوراها را مي توان بنيانگذاران مشاركت اجتماعي و پيوند دهندگان دولت و ملت دانست. از طرفي شوراها راهكار و ابزار مناسبي براي نفوذ نخبگان فكري و وجدان عمومي جامعه در تصميم سازي و تصميم گيري هاي كلان شهري و روستايي هستند. البته بايد توجه داشت ورود نخبگان فكري جامعه به شوراها زماني مفيد فايده خواهد بود كه اعضاي منتخب، وقت بيشتري در تحقق بخشيدن اهداف جمعي جامعه و كلان نگري و برنامه ريزي صرف كنند، درغير اين صورت از هدف اصلي دور خواهند شد. لذا من در مورد شهر شيراز معتقدم با توجه به چالش هاي موجود در مديريت استان و شهر، شورا مي توانست با رايزني هاي بيشتر در انسجام بخشيدن مديريت شهري گام هاي بلندتر و با صلابت تري با توجه به پشتوانه مردمي كه داشت بردارد. وي اضافه كرد: شورا احساس مي كند به رغم تلاش هاي فراوان و متنوع و صرف وقت فراوان تا رسيدن به نتيجه مطلوب فاصله زيادي دارد، از طرفي شوراها با داشتن برنامه كوتاه مدت و بلند مدت و پيگيري و نظارت مستمر بر امور و ارتباط بيشتر با مسئولان و مردم و تنظيم و تصويب آيين نامه ها و ضابطه مند كردن امور مي توانند به اهداف خود نزديك تر شوند. شوراي شهر شيراز با توجه به رويكرد خوبي كه به ضابطه مند كردن امور دارد امسال را به عنوان سالي پرتحرك قلمداد مي كند كه به وضوح نمود خارجي آن را مردم مشاهده كنند. وي تقسيم قوانين شوراها به 5 بخش نظارتي مشاركتي همكاري، مشاوره اي و بخش اجرايي مديريتي را سبب ايجاد تناقض و ابهام در قوانين شوراها دانست و يادآور شد: از طرفي نقص در پياده كردن شوراها به جهت عدم تشكيل شوراي محلات، شهرستان، استان و عالي استان سبب بروز مشكلات بسياري براي شوراها شده است، توقعات زياد مردم و تنگناهاي قانوني، فشار مضاعفي را بر شوراها وارد آورده، لذا آموزش شهروندان براي واقعي كردن انتظارات و شورا ياوري توسط مسئولان و ارتباط نزديكتر آنها با شورا و استفاده از تجربيات موفق ديگر كشورها در باره شوراها مي تواند، راهكار مناسبي براي رونق بخشيدن به اهداف تشكيل شوراها باشد. سيدمرتضي دستغيب يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر شيراز در مورد عملكرد شوراها گفت: يادمان باشد كه تشكيل شوراها و يا احياء يكي از اصول جامانده و يا فراموش شده قانون اساسي با تفكر خاص و نگاه مردمي جناب آقاي خاتمي با همراهي و همگامي دولت ايشان پس از گذشت بيست سال صورت گرفت. در اين مقوله بحث هاي مختلف و توجيهات گوناگون وجود دارد، شايد بتوان گفت كه در دوره اي امكانات و موجبات فراهم نبوده ولي يقينا بعد از آغاز دهه دوم و دوران به اصطلاح سازندگي هم دولت امكانات كافي و هم مردم آمادگي لازم را براي تشكيل شوراها داشته اند ولي شايد بعضي اصولا اعتقادي در مورد اين امر و باوري بر اين كه مردم درامور مربوط به خود مشاركت و نظارت داشته باشند، نداشته، شايد هم مردم را رقيبي جدي براي خود مي پنداشتند. به هرحال خوشبختانه دوره اين گونه باورها به سر آمده است. حالا هم واقعا نبايد انتظار داشت كه بتوان عملكرد شوراها را در مدت يكي دو سال به طور دقيق ارزيابي كرد. گرچه تا آنجا كه دستيابي به نظرات و برداشت ها ميسر بوده، عملكرد شوراها موفقيت آميز بوده است. در شوراي اسلامي شهر شيراز تلاش و پي گيري بسيار مجدانه و مسئولانه است. به رغم اختلاف ديدگاه هايي كه وجود دارد و بعضا در گفتار و نوشتار بروز مي كند كه آن هم بسيار طبيعي است و حتي راهي است براي پويايي بيشتر، همگي اعضاي شورا در مسير توسعه همه جانبه شهري كه در خور نام باشد شيراز حركت مي كنند. وي در مورد قانون شوراها گفت: اصولا در هر تشكيلاتي كساني هستند كه در بين راه به اصطلاح كم مي آورند كه البته اين به قصد تضعيف و يا ناكارآمد و ناموفق جلوه دادن آن تشكيلات نيست و صد البته كه مردم فهيم و نكته سنج و تيزبين خود، موضوعات را در هر مقطع بررسي مي كنند و نتيجه قطعي را به دست مي آورند. در باره قانون شوراها نمي توان گفت كه نقاط مبهم و نكاتي كه نياز به اصلاح و بازنگري داشته باشد وجود ندارد ولي اين كه نتوان با قانون فعلي كاري از پيش برد هم دور از انصاف است و شايد بيشتر به بهانه گيري شباهت دارد. البته ديكته نانوشته يقينا غلط كساني ندارد كه دايما به قانون موجود شوراها ايراد مي گيرند و دولت حاضر را در مقاطعي مقصر مي دانند آن زماني كه حتي به همين اندازه هم به اين مطلب بها نمي دادند و حاضر نبودند كه شين شورا را هم بر زبان؟ بياورند كجا؟ بودند و چرا آن موقع اعتراضي ؟ نمي كردند!