Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51318S12

Date of Document: 2001-05-01

عضو شوراي شهر تبريز: شوراها بايد در موفق تر عمل كنند انعكاس خواست مردم سخنگوي شوراي شهر تبريز معتقد است توقعات مردم طي دو سال گذشته حكايت از آن دارد كه در گذشته به خواسته هاي منطقي آنان كم توجهي شده است. گزارش خبرنگار ما در تبريز حاكيست دكتر احباب با اشاره به جايگاه شوراهاي اسلامي در اداره امور شهرها و موفقيت نسبي آنها در اين زمينه گفت: در اولين سال استقرار شوراها اجماع كافي در باره پيشنهادهاي مطرح شده از سوي اعضاء وجود نداشت، به عبارتي عدم توجه و پرداخت كافي به نظرات تك تك اعضاء، يكي از بزرگترين ضعفهاي جلسات شورا بود، اما در دومين سال فعاليت شورا گرچه بخشي از اين معضل همچنان پابرجا مانده اما به نظر مي رسد نسبت به سال قبل بهبود نسبي حاصل شده است. وي همچنين با بيان اين كه مهم خواست مردم است و اعضاي شورا بايد آنچه مردم مي خواهند را به صحن علني شورا بياورند اذعان داشت: اين خواسته متاسفانه همچنان در طول دو سال گذشته مجالي براي عرضه نيافته است. وي اطلاعات مردم از شوراها را ناچيز مي داند و با اشاره به نقش رسانه هاي جمعي معتقد است كه اعضاي شوراي شهر بايد ارتباطات خود را بامردم وسيع تر كرده و در بين آنها حضور داشته باشند، اين شيوه باعث بالا رفتن آگاهي و اعتماد مردم به شوراها مي شود. دكترمقصود احباب در ادامه مي افزايد: دو سال از عمر شوراها و دوره آغازين تجربه و فعاليتهاي آنها مي گذرد، اما اين كه مردم طي اين مدت تا چه اندازه از اهداف، وظايف و عملكرد شوراها اطلاع يافته اند و شوراها تا چه اندازه توانسته اند مردم را درجريان كارهاي خود قرار دهند و اطلاعات مربوط به طرحها و برنامه هايشان را به مردم منتقل كنند، موضوعي است كه بايد در باره آن تعمق بيشتري صورت گيرد. به گفته وي شوراهاي اسلامي با هدف عدم تمركز سياسي به عرصه جامعه وارد شده اند، هرچند كه شوراها در قانون فعلي اختيارات محدود و مشخصي دارند ولي اين اختيارات مي تواند به وسيله نمايندگان مجلس تغيير كند. او مي افزايد: شهرهاي جديد به دليل تراكم جمعيت، تنوع و گوناگوني فرهنگي و تمركز امكانات مسايلي، چون مهاجرت، بيكاري، بزهكاري و ناهنجاريهاي اجتماعي، ترافيك و مسايل زيست محيطي را به وجود آورده اند به همين خاطر يكي از وظايف مهم شوراهاي اسلامي شهرهاي بزرگ اين است كه براي رفع اين معضلات برنامه ريزي كنند. دنياي امروز اداره امور شهرها صرفا نمي تواند به نبوغ و قضاوت شخصي افراد متكي باشد، بلكه تصميم ها بايد به صورت جمعي و برپايه بررسيهاي علمي و بر طبق اصول و روشهاي خاص استوار شود. نازيلا آصفي عضو شوراي شهر تبريز و معاون فرماندار اين شهر نيز با اشاره به عملكرد دوساله شوراي شهر تبريز انتظارات و توقعات مردم از شورها را با عدم شناخت دقيق آنها از وظايف شورا مرتبط مي داند و معتقد است كه تجربه دوسال گذشته نشان مي دهد بيشتر مردم به خاطر مشكلات اقتصادي و حتي مشكلاتي كه با سازمانهايي مثل آب، برق و تلفن دارند به شوراها مراجعه مي كنند در حالي كه اين سازمانها تحت نظارت مستقيم شوراها نيستند، مشكل اين است كه جايگاه شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ساختار اجتماعي تعريف نشده و ابهامات بسياري در قانون شوراها وجود دارد. وي با تقسيم بندي واكنشهاي مردم در قبال شوراها مي گويد: گروهي بود و نبود شوراها برايشان مهم نيست و اهميتي براي شوراها قايل نيستند، گروه دوم به علت عدم اطلاع از وظايف شوراها معتقدند كه شوراها هيچ كاري برايشان نكرده اند از اين رو شوراها را موفق نمي دانند، اما گروه سوم اطلاعات كمي در مورد شوراها دارند و به همين جهت درصدد كمك به شوراها هستند، به نظر من شوراها بايد از اين گروه در جهت فعاليتهاي خود و بالابردن اطلاعات مردم از وظايف و اختيارات شورا در قالب تشكلهاي غيردولتي كمك بگيرند. وي با تاكيد بر برقراري ارتباطي قوي ميان شهروندان و مديران شهري در دو سال باقي مانده ازعمر اولين شوراهاي اسلامي مي گويد: مسئوليت اين ارتباط بر دوش رسانه هاست، وسايل ارتباط جمعي بايد در تحكيم ارتباط شورا با مردم گامهاي موثرتري بردارند و مردم حق دارند از تصميمات اعضاي شورا مطلع شوند. حجت الاسلام والمسلمين صالح هاشمي عضو ديگر شوراي شهر تبريز هماهنگي ميان عوامل نظارتي و اجرايي در شهر را ضروري مي داند و با بيان اين كه طي دو سال گذشته اين هماهنگي ميان شوراي شهر و شهرداري با توجه به شان سياست گذاري و اجرايي هر يك چندان مطلوب نبوده است خاطرنشان مي كند: با خود محوري، تكروي و يكدنگي قطعا كارها لنگ خواهد ماند.