Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51314S8

Date of Document: 2001-05-01

كارت آزمون دوره هاي فراگير دانشگاه پيام مي شود نور توزيع گروه علمي فرهنگي: دانشگاه پيام نور روز دوشنبه اعلام كرد كه كارت ورود به جلسه آزمون پايان ترم اول سال تحصيلي 8079 دوره هاي فراگير اين دانشگاه روزهاي 11 وارديبهشت 12 ماه 80 توزيع مي شود. روابط عمومي دانشگاه پيام نور گزارش داد كه داوطلبان مي توانند با همراه داشتن اصل شناسنامه، دو قطعه عكس و تصوير فيش پرداخت شهريه به مراكز مربوطه مراجعه كنند. براي سال تحصيلي - 80 از 1379 فراگيران در 11 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي و در يك رشته تحصيلي در مقطع كارداني ثبت نام مي شود. در دوره هاي فراگير، داوطلبان بدون شركت در كنكور مي توانند در يكي از 12 رشته كارشناسي و كارداني دانشگاه پيام نور ادامه تحصيل دهند. ديپلمه هاي رياضي، علوم تجربي و علوم انساني براي ورود به دوره هاي فراگير بايد به ترتيب داراي معدل 12 13 كتبي و 14 و يا معدل 13 14 كل و 15 باشند. اين داوطلبان در نخستين نيم سال تحصيلي بر حسب رشته انتخابي پنج درس از دروس دانشگاهي كه شامل سه درس عمومي و دو درس اختصاصي است را انتخاب كرده و به شيوه معمول در دانشگاه، آن واحدها را مي گذرانند. به همه فراگيراني كه از اين پنج درس، حداقل ميانگين 12 را بدون نمره زير 10 كسب كنند اجازه داده مي شود به عنوان دانشجو براي ادامه تحصيل در نيمسال دوم ثبت نام كنند و نيمسال قبلي به عنوان نيمسال اول تحصيلي دانشجو محسوب خواهد شد.