Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51314S3

Date of Document: 2001-05-01

تشويق تفكر و حذف يادگيري حافظه محور، اصلاحات در ژاپن است اصلاحات اركان اساسي آموزشي براي تربيت افرادمستقل اصلاحات آموزشي در ژاپن موضوع بسيار حساسي است. والدين به خوبي مي توانند تشخيص دهند نظام آموزشي متعارف كشور اخيرا دچار قدري اختلال شده است. آمار ترك تحصيل روبه فزوني است. گزارشهاي بيشتري درمورد قلدري و خشونت از مدارس مي رسد. اما آنچه ظهور كمتري نياز دارد، جدي به تغييرات گسترده است. براساس معيارهاي سنجش متعارف، هنوز مدارس ژاپن جزو بهترينها در جهان هستنددرصد 970بچه ها تا 18 سالگي در مدرسه هستند و سپس بيش از يك سوم آنها راهي دانشگاه مي شوند. ژاپن هنوز از نظر توانايي بچه ها در علوم و رياضيات جزو 5 كشور طراز اول جهان است. اكنون كه وزارت آموزش تصميم گرفته است بلندپروازانه ترين اصلاحات سال 50 اخير را به اجرا در آورد، نگرانيهايي در اين مورد وجود دارد كه چه بساكارنامه موفق ژاپن در اين زمينه مخدوش شود. اصلاح طلبان اين دستاوردها را دست كم نمي گيرند. اما استدلال مي كنند از جنبه هايي كه سنجش آن دشوارتر است، مدارس اين كشور دچار نارسايي شديد هستند. روشهاي آموزشي سنتي ژاپن مبتني بر يادگيري حفظي منفعلانه است. در اين روش، تفكر جاي چنداني معيارهاي ندارد آموزشي يكسان با كارآيي خيره كننده اي اعمال شده است. مي گويند در هر روزبچه ها در سراسر ژاپن يك صفحه مشخص از كتاب درس خود را مي خوانند (قبلا راجع به بچه هاي فرانسوي نيز چنين گفته مي شد. ) اين نظام مناسب نياز به نيروي كار در ديوانسالاري و صنايع توليد انبوه كشور است. اما در مشاغلي كه لازمه آن نوآوري يا ابتكار است، ژاپنيهاعقب مي مانند. تا همين اواخر وزارت آموزش از جمله پرشورترين مدافعان نظام موجودبود. مقامات وزارت كتابهاي درسي را به دقت از صافي نظارت مي گذراندند. اين وزارتخانه مقررات مشروحي راجهت تعيين نوع پوشش يكسان، اصلاح موي سر و حتي رفتار در مدرسه ابلاغ كرده بود تا به خيال خود جلوي فردگرايي نادرست را بگيرند. اما از آنجايي كه گفته مي شود در آينده مشاغل بيشتر برپايه نوآوري و صنايع جديد و خلاق خواهد بود، ديوانسالاران خواهان تنوع بيشتري از شده اند سال آينده ميلادي، حدود يك سوم موضوعهاي درسي مقاطع ابتدايي و راهنمايي حذف خواهد شد و از حجم درسهاي اصلي به شدت كاسته خواهد شد. در عوض درسهايي زير عنوان مطالعات يكپارچه جايگزين آنها خواهد شد. ديگر كتب درسي و مقررات از سوي وزارت آموزش تعيين نخواهد شد. مدارس و دانش آموزان مختار خواهند بود، هر آنچه دوست دارند تدريس كنند و بخوانند. مقامات وزارت آموزش بر اين نكته پا مي فشارند كه دانش آموزان بايد زندگي بهتري را در خارج از مدرسه تجربه كنند. از سال آينده مدارس شنبه ها نيز تعطيل خواهند بود. البته لازم نيست والدين در مورد چگونگي گذران اوقات فراغت جديد بچه ها نگران باشند. اين وزارتخانه نظامي را جهت تقويت فعاليتهاي مبتني بر مشاركت والدين ودانش آموزان طراحي كرده است كه در برگيرنده تفريحات سالم در كتابخانه ها، موزه ها وغيره است. افزون بر اين، در اقدامي كه هدف از آن تفويض اختيارات است، وزارت آموزش ادارات آموزش محلي را تشويق مي كند تا طرحهايي را جهت غنادهي به زندگي خارج از مدرسه دانش آموزان ارائه كنند. در اين كار، گروههاي جامعه مدني نيز دخيل شده اند. همچنين، آموزگاران و روشهاي تدريس زير ذره بين قرار گرفته اند. برنامه تربيت معلم در حال تغيير اساسي است كه هدف از آن ايجاد كلاسهاي انگيزه دهنده است. به تازگي جرقه هاي تازه اي در مدارس ودر كلاسها ديده آموزگاراني مي شود كه نتوانند از عهده نيازهاي تغيير جديدبرآيند، شغل داده يا از دستمزدشان كاسته خواهد شد. وزارت آموزش پيش نويس قانوني را جهت پرداخت حقوق متناسب با عملكرد به آموزگاران و انتقال آموزگاران ضعيف به ديگر مشاغل دولتي تهيه كرده است. البته در اين ميان مخالفتهايي با طرح اصلاحات آموزشي به چشم مي خورد كه از چند جانب هدايت مي شود. سياستمداران محافظه كار مي گويندعقايد غربي نادرست باعث نابودي اصول اخلاقي سنتي در ژاپن شده و ايجاد برخي مشكلات انضباطي در كلاس درس شده است. بسياري از والدين نگران آن هستند كه چه بسا اصلاحات باعث افت معيارهاي آموزشي شود. منتقدان مي گويند تفكر حاكم بر وزارت آموزش كه مبتني بر زمامداري از بالا است، با تمايل آن به تربيت افراد مستقل هم خوان نيست. منبع: اكونوميست