Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800210-51308S3

Date of Document: 2001-04-30

معماي استعداد و انگيزه در نسل جوان مي گويند جوانان سرمايه اند; مي گويند بايد از فرار مغزها جلوگيري كرد; مي گويند بايد جوانان را درك كنيم! مي گويند... اينها همه حرفهايي است كه ما هر روز كه نه، حداقل هفته اي چند بار مي شنويم، اما در عمل هنوز اقدام موثري براي حفظ اين سرمايه ها صورت نگرفته است، مي گويند جوانان بايد از امكانات حداقل برخوردار شوند تا استعدادهايشان شكوفا شود! مي گويند جوانان خود بايد بيشتر سعي كنند تا بتوانند از امكانات كم هم حداكثر استفاده را بكنند! مي گويند جوانان ايران از مسكن، خوراك و پوشاك و شغل مناسب برخوردار نيستند. به همين دليل هر روزه در كوچه و خيابان، با سيل جوانان به قولي تحصيلكرده عده اي زياد از جوانان كه داراي تحصيلات متوسطي هستند روبه رو هستيم كه از نداشتن حداقل شغل مطلوب نالانند. مطلوب كه هيچ، اصلا شغلي كه براي گذران زندگي نيازمند نباشند نيز نمي يابند. مسئولين مي كوشند تا زمينه هاي شغلي فراهم سازند، مسكن استيجاري ارزان قيمت در اختيار آنها بگذارند... اما آيا فقط بايد به فكر نيازهاي فيزيولوژيك آنها بود. چرا در جست وجوي پاسخ به اين سوال نيستيم كه چرا جوانان ما، ما ملتي سرشار از عشق به وطن ما هستيم، كه نمونه مهر و محبت هستيم به راحتي دست از موطن و مامن خود مي كشند و پذيراي ذلت در غربت؟ مي شوند ما جوانان ايراني، ما نسل جديد كه حاصل خون و ايثار و احساس مسئوليت و بينش صحيح جوانان دوره پيشين بوده ايم، چرا با اين كاستي مهم روبه رو آيا هستيم در پرورش اين نسل كوتاهي نشده؟ است من جوان قرن بيستم، خودم و سرزمين و فرهنگم را نيز اما مي شناسم با يافته هاي نوين دانش بشري آنچنان كه بايد آشنا در نيستم حال حاضر فقط به ظاهرمي كوشيم تا به يافته هاي نوين و تكنولوژي برتر آگاهي يابيم. اما خود نمي توانيم و ياد نگرفته ايم كه به دنبال كشف ناشناخته ها باشيم. در دوران تحصيل دبستان و راهنمايي هنوز به شيوه قديم و سنتي آموزش داده مي شود. دبيرستان كه به قولي ديد ما نسبت به مسائل بيشتر شده بود نيز وضع به همين منوال با كمي آب و تاب بيشتر پيش رفت. باجملاتي همچون، امكانات آزمايشگاهي نداريم. مجوز براي بازديد نمي دهند و... خو گرفتيم و باز هم شيمي و فيزيك و زيست را تئوري آموختيم. با خود مي گفتيم خوب دانشگاه مي رويم و وضع بهتر مي شود. بعد از قبولي و گذر ازبين دانش آموزان به اصطلاح آگاه و خردمند و درس خوانده به دانشگاه راه مي يابي براي اينكه در اين مكان واقعا چيزي بياموزي كه يك گام به سوي تكامل برداشته باشي. اما اين جا نيز خيلي تفاوت نمي كند. در دانشگاهها هم جزوات 30 سال و يا كمي كمتر مربوطبه درسهايي كه هر سال در تمام دنيا در حال تغيير و تحول است آموخته مي شود و نمي توان به آن اعتراضي كرد. كتابهاي مفيد و جديد كميابند و ناياب! شايد پاسخ به آن سوال اصلي را يافته باشيم كه چرا نسل جوان ما تا اين اندازه شايق است، به خارج برود. چون احساس مي كند يا به او گفته شده كه در آنجا امكانات براي رشد و بالندگي استعدادها بيشتر وسايل است ارتباط جمعي تازه ترين يافته هاي علمي را در اختيار علاقه مندان قرار مي دهند. مساله را بايد از همين جا بررسي كرد و براي حل آن اقدام نمود. مسئولان، وسايل ارتباط جمعي، مراكز آموزشي و مربيان بياييد براي جمعيت جوان ايران طرحي نو دراندازيد. انگيزه ها را براي روي آوري بيشتر اين نسل به سوي علم و دانش نسل بيداركنيد جوان ما سرشار از استعداد است. در روش هاي آموزشي و پرورشي بايد بازنگري كرد. تا اين استعداد در او بارور شود. سحر رضايي