Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800210-51305S5

Date of Document: 2001-04-30

شهرداران كلان شهرها خواستار تمركز در اداره و مديريت شهرها شدند گروه شهري: همزمان با روز ملي شوراها، شهرداران كلان شهرهاي كشور خواستار اجراي دقيق و كامل ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه كشور در خصوص واگذاري بخشي از وظايف ادارات، سازمان ها و نهادهاي دولتي به شهرداري ها به منظورتمركز در اداره و مديريت شهرها شدند. مهندس الويري شهردار تهران در نخستين نشست شهرداران كلان شهرها در سال جاري با بيان اين مهم كه در كشورهاي پيشرفته جهان انجمن هاي شهر نهادينه شده و مديريت شهر كليه امور شهري از آب و برق گرفته تا پليس و محاكم را اداره مي كند، اظهار داشت: شهرداران در كشورهاي توسعه يافته تنها يك پله پايين تر از رئيس جمهور مي باشند و به عنوان مدير شهر مسئوليت كليه امور شهري را برعهده دارند. به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس الويري با اشاره به دومين سالروز تاسيس شوراها از قانون شوراها به عنوان قانوني كاملا دموكراتيك و از نهاد شورا به منزله نهادي كاملا مردمي ياد كرد و تصريح نمود: ضرورت دارد جايگاه رفيع شوراها و حلقه مفقوده اين نهاد مهم را در بسترهاي مردمي جستجو كنيم. شهردار تهران با تاكيد بر اهميت تشكيل شوراي شهرستان، شوراي استان و شوراي عالي استانهاي كشور افزود: قانون شوراها به عنوان اصلي منطقي به شمار مي آيد و تقويت شوراها در واقع تحكيم قدرت شهروندان محسوب مي شود. بنابراين گزارش در نشست كلان شهرها كه در روزهاي هشتم و نهم ارديبهشت ماه به ميزباني شهرداري تهران برگزار شد، شهرداران شهرهاي مشهد، شيراز، اهواز و قم، سرپرست شهرداري كرج، نماينده شهرداري تبريز و معاون خدمات شهري شهرداري تهران به نمايندگي از شهردار تهران طي دو روز به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل و مشكلات كلان شهرها و راه كارهاي اجرايي به منظور رفع يا كاهش معضلات شهري پرداختند.