Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800209-51297S1

Date of Document: 2001-04-29

تامين سلامتي حق طبيعي زنان اشاره: اكثر زنان جهان از سلامتي و دسترسي به خدمات بهداشتي و پزشكي محرومند. در بسياري از كشورها، زنان در مقايسه با مردان، دسترسي كمتري به منابع اوليه بهداشت عمومي دارند. به هنگام كودكي و براي مقابله يا پيشگيري از بيماري هاي دوران كودكي تبعيضاتي عليه دختران وجود دارد و در دوران جواني و بارداري، زنان از مشاوره و دسترسي به شرايط بهداشتي جنسي و باروري محرومند كه حاصل آن افزايش بارداري هاي پيش از موعد و ناخواسته، آلودگي به ويروس ايدز و ساير بيماري هاي مسري جنسي، سقط جنين در شرايط غيربهداشتي و مشكلات مربوط به بارداري و زايمان است. در چهارمين كنفرانس جهاني زن كه در سال 1995 در پكن برگزار گرديد، حق برخورداري از سلامت و بهداشت رواني و جسماني به عنوان يك حقوق حقه زنان شناخته شد. از اين رو، در دستور كاري براي توانمند سازي زنان كه در كنفرانس به تصويب رسيد، نياز زنان به خدمات بهداشتي، مناسب و با كيفيت بالا به عنوان يكي از 12 مانع عمده پيشرفت زنان مورد توجه قرار گرفت. در طول چهل و سومين نشست سال 1999 كميسيون سازمان ملل در مورد زنان توصيه شد كه براي بهبود سريعتر و كيفيت بهتر خدمات بهداشتي، اقدامات اساسي در برنامه ريزي هاي بهداشتي صورت پذيرد و در نتيجه گيري نهايي، پيشنهادهايي در مورد بيماري هاي عفوني، سلامت رواني، سلامت و بهداشت محيط كار و زندگي، يعني محدوده اي كه در كنفرانس پكن توجه كمتري به آن شده بود، ارايه گرديد. خطر مرگ و مير هنگام زايمان هرروزه درهر دقيقه يك زن به دليل مشكلات دوران بارداري و زايمان جان خود را از دست مي دهد. اكثر اين مرگ و ميرها قابل پيشگيري هستند. اولين دليل اين مرگ و ميرها، فقدان يا عدم دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي، بخصوص مراقبتهاي هنگام زايمان است. براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني برآورد، مي شود كه سالانه هزار 600 نفر در اثر مشكلات بهداشتي جان خودرا از دست داده و 8 ميليون نفر بر اثر مشكلات ناشي از زايمان دچار نقص عضو مي شوند. از زمان برگزاري كنفرانس پكن، دولتها و سازمانهاي بين المللي، گزارش هايي مبني بر افزايش تعداد كمك ماماها و آموزش افرادبراي كمك به پزشكان ارايه نموده اند. * در نيجريه، صندوق كودكان ملل متحد، از پروژه كاهش مرگ و مير هنگام زايمان حمايت مي كند. اين پروژه عهده دار آموزش 2000 ماماي محلي و سنتي است كه به زناني كه از داشتن امكانات بهداشتي محرومند، كمك مي كنند. * پرو يك برنامه آزمايشي با عنوان ( گام 10 بسوي زايمان سالم تر ) آغاز كرده كه هدف آن شناسايي و تقويت نقاط ضعف سيستم ( سامانه )مراقبت هاي بهداشتي است. * در اندونزي توسعه يا پيشرفت مراكز و بيمارستانهاي دوستدار مادر از طريق تهيه تجهيزات مناسب براي زايشگاه هاي ايمن كه شامل آمبولانس هاي دهكده و خانه هاي بهداشت نيز مي شود، انجام گرفته است. * در ايران كوشش شده است تا با احداث خانه هاي بهداشت روستايي و غيرمتمركز كردن خدمات بهداشتي، شرايط دسترسي روستائيان و ساكنين مناطق مرزي به خدمات بهداشتي فراهم گردد. * در مكزيك ساكنين مناطق دور مي توانند از طريق سرويس تلفني به خدمات بهداشتي دسترسي پيدا كنند. در * اوگاندا برنامه خدمات اضطراري روستايي سبب گشته كه ميزان مرگ و مير هنگام زايمان كاهش يافته و تعداد زايمان هاي تحت نظارت بهداشتي و سرپرستي از طريق سيستم ارتباطي مابين ماماهاي محلي و سنتي و كلينيك هاي بهداشتي و بيمارستان ها را افزايش دهند. ايدز و ساير بيماري هاي مقاربتي تعداد مبتلايان به ايدز در ميان زنان افزايش يافته و به سرعت از تعداد مردان مبتلا بيشتر /5 مي شود 6از ميليون بيمار مبتلا به ايدز كه اخيرا مبتلا /2 3 شده اند نفر زن هستند كه 95 درصد از مبتلايان به ايدز در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند. اين شرايط براي كشورهاي آفريقايي يعني كشورهايي كه ميزان ابتلا به ايدز در ميان زنان بيشتر از مردان است صدق مي كند. زنان زير 25 سال بيش از ساير زنان در معرض خطر قرار دارند. ميزان آسيبپذيري زنان در برابر بيماري ايدز، به دليل شرايط فيزيكي و فرهنگي مثل ناآگاهي، عدم دسترسي به اطلاعات لازم، وابستگي اقتصادي و در بسياري از اوقات عدم كنترل هنگام برقراري رابطه بسيار زياد است. دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه بسيار محدود است، زيرا هزينه مربوط به مراقبت هاي بهداشتي محدود و منابع قابل دسترسي به طور غير مساوي براي مردان هزينه مي شود. * در جمهوري دومينيك پروژه اي از طرف صندوق جمعيت ملل متحد براي مبارزه با ايدز طراحي شد، كه امكان دسترسي به اطلاعات لازم و آموزش كافي را براي زنان فراهم مي كند. يكي ديگر از برنامه هاي اين پروژه، آموزش بهداشت كاران و توزيع لوازم بهداشتي است. * بور كينافاسو در پي كوشش هاي مستمر جهت آموزش زنان، استراتژي جديدي در پيش گرفته تا از طريق آموزش مربيان بهداشت، روش هاي پيشگيري از ابتلا به بيماري ها را به زنان آموزش دهند. * جيبوتي يك مركز پيشگيري از بيماري هاي مقاربتي تاسيس كرده است. * در روآندا، تلاش هاي ويژه اي براي فراهم نمودن داروهاي مخصوص بيماري هاي مقاربتي انجام گرفته است. با وجود اين كه زنان اكنون در مورد روش هاي پيشگيري از بارداري اطلاعات بيشتري دارند، هنوز فاصله عميقي بين روش ها و داروهاي قابل دسترسي و استفاده از آنها وجود دارد. ممنوعيت هاي فرهنگي، عدم آگاهي زنان از شرايط فيزيكي خود و نداشتن اختيار لازم جهت تنظيم افراد خانواده بزرگترين مانع جلوگيري از بارداري هاي ناخواسته به خصوص در ميان زنان روستايي و دختران است. سقط جنين هنوز مورد قبول بسياري است و حتي روش هاي اوليه كنترل مواليد در بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال تحول و توسعه مورد استفاده قرار مي گيرد. براساس گزارش سازمان بهداشت درصد 12 جهاني مرگ و مير جهاني (قريب به 80000 نفر ) به دليل سقط جنين هاي غيربهداشتي اتفاق مي افتد. با دستيابي زنان به برنامه هاي تنظيم خانواده و خدماتي از اين نوع و مراقبت هاي بهداشتي، مي توان از وقوع چنين مرگ هايي جلوگيري كرد. تعدادي از كشورها در اين زمينه فعاليت هايي انجام داده اند. * فدراسيون روسيه برنامه هايي را در زمينه ارائه داروهاي ضد بارداري تنظيم نموده كه در نتيجه تعداد سقط جنين كاهش يافته است. * دولت هند روش مبارزه با افزايش جمعيت را تغيير داده كه از اين طريق توانايي زنان افزايش يافته و بهداشت عمومي به ويژه بهداشت بارداري با ارائه اطلاعات مفيد و مورد نياز، بهبود پيدا كرده است. زلاندنو * اخيرا 2 نوع داروي ضدبارداري را به طور رايگان در اختيار متقاضيان قرار مي دهد. * بنين براي افزايش آگاهي زنان از خطرات سقط جنين غير بهداشتي، اقداماتي انجام داده است. * گينه، پرتغال و فدراسيون روسيه تصميمات جديدي براي افزايش طول دوره كنترل مواليد اتخاذ كرده اند. * در پاسخ به توجه مردان به مسائل كودكان و خانواده، صندوق جمعيت ملل متحد، گروه هايي ترتيب داده كه طي گفت وگو و مباحثه، اطلاعاتي راجع به مسائل بهداشت بارداري (توليد مثل ) و برنامه ريزي خانواده ارائه مي دهند. سوء تغذيه سوءتغذيه اغلب نتيجه حاصل از تبعيض جنسي به هنگام ارائه مواد غذايي مي باشد كه اين عمل تهديد بزرگي براي سلامت زنان و دختران است. كمبود يد، سبب افزايش ريسك خطر بيماري ها، مشكلات بارداري و مرگ هنگام زايمان گرديده و كم خوني زندگي تعداد كثيري از زنان را به مخاطره انداخته است براساس برآورد سازمان بهداشت %جهاني 50 از زنان باردار در سراسر دنيا دچار كم خوني هستند. به طور مثال: * گزارش شده است درصد 67كه از كشورها كه دچار كمبود يد هستند، برنامه هايي ترتيب داده اند كه از نمك هاي يددار استفاده كنند. * در بروندي كپسول هاي يد در اختيار زنان باردار و كودكان قرار مي گيرد. * در الجزاير توزيع قرص آهن بين زنان سبب شده كه درصد مبتلايان به كم خوني از 40 درصد در سال 1980 به 17 درصد در سال 1996 كاهش يابد. * در فيليپين يك برنامه توليد غذا طرح ريزي شده تا كيفيت و ميزان غذاي افراد را با ارائه بذر، نهال و ساير لوازم مورد نياز كشاورزي جهت توليد سبزيجات و دانه هاي مورد نياز خانوار، بالا ببرد. با افزايش طول عمر زنان و تغيير شرايط زندگي بيماري هاي خاصي مانند سرطان، بيماري هاي قلبي عروقي، بيماري هاي استخواني و ساير بيماري هاي مزمن و عفوني در بين زنان به خصوص زنان مسن تر شيوع پيدا كرده است. برآورد شده است كه از 400 ميليون نفر مبتلا به افسردگي و آشفتگي و اضطرابوميليون 340 نفر مبتلا به اختلالات رفتاري، تعداد زيادي زن هستند. فقر، كار طاقت فرسا و عزلت، ناتواني هاي ناشي از فقدان آموزش كافي و وابستگي اقتصادي و خشونت، اثرات زيادي روي سلامت روحي و جسماني اكثريت زنان گذاشته است. منبع: مركز اطلاعات سازمان ملل ترجمه: معصومه پيروزبخت