Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800209-51295S8

Date of Document: 2001-04-29

عضو شوراي شهر نيشابور: انتظارات مردم از واقعي شود شوراها بايد سخنگوي شوراي شهر نيشابور گفت: انتظارات مردم از شوراهاي شهر واقعي نيست و آنها شورا را پاسخگوي همه آمال و آرزوهايشان مي دانند. مطهره سخاوتي در جلسه علني شوراي شهر، با بيان اين كه مردم از وظايف شوراها به درستي اطلاع ندارند افزود: شوراها 200 هزار نفر را به محدوده تصميم گيري نظام وارد كردند بدون اين كه مقدمات قانوني و اجتماعي آن مهيا شود. وي اضافه كرد: شورا يك نهاد غير دولتي مستقل است كه هنوز جايگاه خود را در ميان نهادهاي تصميم گيرنده و اجرايي كشور نيافته است. سخاوتي با بيان اين كه هر چه از عمر شوراها مي گذرد اعضاي آنها و ساير مسئولان بيشتر متوجه ضعفهاي قانوني اين نهاد مي شوند گفت: در سالهاي گذشته بدون اين كه شورايي تشكيل شود، به طور مكرر اصلاحيه هايي به قانون شوراها الحاق شده كه قدرت اجرايي آنها را كاهش داده به گونه اي كه اكنون شوراها نقش حاشيه اي دارند. عليرضا صانعي افزود: در نتيجه مشكلات حاد مالي، شهرداريها حتي در شهرهاي بزرگ هر روز به سمت تخريب اصول شهرسازي حركت مي كنند. وي گفت: بيش از 80 درصد درآمد شهرداريها حتي در شهر تهران از محل جرايم است كه اين بدان معناست كه شهرداريها اول اجازه تخلف و ساخت و ساز غير مجاز را بايد بدهند و بعد از متخلفين جريمه بگيرند. وي تاكيد كرد: اين وضعيت در درازمدت مشكلات زيادي ايجاد مي كند و شهرداريها را به سوي ناكارآيي بيشتر سوق مي دهد. شهردار نيشابور گفت: در شهر نيشابور، ما به ازاي هر شهروند بايد 50 هزار تومان درآمد داشته باشيم كه براي اين شهر 200 هزار نفري سالانه رقمي حدود 10 ميليارد تومان مي شود در حالي كه ما در سال گذشته 2 ميليارد تومان هم درآمد نداشتيم. وي افزود: شهرداري نيشابور دچار تورم نيروي انساني ناكارا است و به همين منظور برنامه هايي براي تعديل نيروي اين سازمان و واگذاري كار رفت و روب شهري به بخش خصوصي در دست اجرا است.