Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800208-51285S3

Date of Document: 2001-04-28

بادرياچه زيباي آزادي مهربانتر باشيم روز سيزده بدر را اطراف درياچه آزادي گذرانيدم و آنچه به نظرم رسيد به اطلاع همگان خصوصا مسئولين مي رسانم: درياچه آزادي كه مجاور استاديوم آزادي است تفريحگاه بسيار جالبي است كه از نظر خيلي ها دور مانده است و براي آنها كه نديده اند در اولين فرصت بروند و از اين منظره لذت ببرند. يك درياچه وسيع با امواج ظريف كه مرتب از لبه هاي آن آب بيرون زده و با طبيعتي كه در ساحل آن مشاهده مي شود آرامش خاصي به انسان مي دهد وبا وسعتي كه اطراف آن است سبزه ها ودرختان چشم انداز جالبي دارد كه هر بيننده اي را به خود جلب مي كند و انسان از ديدن آن سير نمي شود، ولي متاسفانه اين مجموعه هم مانند ساير جاها مورد بي مهري بسياري واقع شده است وگرچه طبيعت اينقدر مهربان است وبا مهرباني و عطوفت نيز اين مناظربراي استفاده ما بنا شده است حال بعد از چندين سال، سزاوارنيست انسانهايي كه ازآنجااستفاده كرده يا مي كنند اينقدر نامهربان باشند. اينك تعدادبي شماري از كم لطفي هايي كه در اينجا روا داشته شده است به عرض خوانندگان عزيزهمشهري مي رسانم: - 1 ورودي پاركينگ 500 تومان بود و بعد شد 1000 تومان و.. كه اگر خرج هزينه هاي آن شود مراجعه كنندگان حتي حاضرند بيشتر هم بدهند! ولي به نظر نمي رسدصرف نگهداري حتي پاركينگهاي آن شود. - 2 راههايي كه به درياچه ختم مي شوند همه خاكي هستند يا آسفالت آنها از بين رفته و با كوچكترين عبور يا وزيدن باد خاك زيادي در سرو صورت مي ريزد. - 3 پله ها سر هم بندي شده و آن هم فقط يك رديف پلكانهاي قديمي و كهنه و همه در حال از بين رفتن هستند. - 4 چمنكاري وجود ندارد - گلكاري نشده وگياهان خودروي آن جلوه اي طبيعي به آن داده است كه به صورت پراكنده وجود دارد كه مرتبا زير پا له مي شوند. - 5 وفور زباله در همه جا به چشم مي خورد دو طرف پله ها حاشيه،، درياچه سبزه ها، پياده روها، بالاي درختان (پلاستيك بادآورده ) خصوصا، اطراف ميدان تيرو كمان، داخل آب، بيرون و همه و همه جا پر شده است. - 6 پيست دوچرخه ندارد ولي دوچرخه هاي كرايه اي خراب هستند كه پيداست بچه ها به زور سوار آنها مي شوند و پول زيادي مي پردازند. - 7 پاكسازي محيط و آشغالها را به يك شركت داده اند و ميدان تيروكمان را كه درآمد اندكي دارد به كس ديگري واگذاركرده اند و صيد ماهي رابه شخص ديگر، بنابراين تميز نگهداشتن آن را هر كس به عهده ديگري مي داند و در نتيجه محيطهاي كثيف و پرآشغال در هر طرف برجاي مي ماند. - 8 كليه لامپهاي روي پايه ها از مدتها قبل توسط بچه ها شكسته شده و چندين سال است تعمير و تعويض نشده اند و فقطاطراف دفتر شركت مقاطعه كار تعدادي روشن مي شود و بقيه خاموشند. - 9 لبه هاي آسفالتي كنار درياچه فرو ريخته اند وآب به داخل پياده روها آمده است. - 10 به جاي گلكاري و چمنكاري هر جا نگاه مي كنيد گل و لاي، آشغال و پلاستيك مي بينيد. - 11 سراسر درياچه و ساحل آن را بگرديد يك سطل يا محل ريختن زباله را نمي بينيد. - 12 ماهيگيري و پرورش ماهي قزل آلاو ماهي سفيد را در اين درياچه به شخص ديگري اجاره داده اند و سكوهاي ماهيگيري و تورهاي قديمي روي درياچه ولو هستند! - 13 با يك مسئول پاكسازي صحبت نمودم درد دل زيادي داشت وي گفت: اينجا دولتي است. براي هر كار كوچكي بايد نامه بنويسم و هر نامه چندين ماه طول مي كشد تا دستور آن بيايد واز طرفي درآمد ندارد وبايد با درآمد خودش اداره شود و شهرداري هم بودجه اي به آن نداده و نخواهد داد. اگر واقعا اين پارك قشنگ و طبيعي درآمد ندارد بايد كاري كرد كه درآمدزا هم باشد و در عوض به آن برسند تا نه تنها توريستهاي داخلي بلكه توريست خارجي هم جلب شوند، همان گونه كه در تمام كشورها ديده مي شود. حال اگر درآمد داردبايد خرج آن شوند و به مسئولين آن گوشزد كرد كه از بي تفاوتي درآيند. آيا مسئولان اين مجموعه در جريان اين مشكلات هستند. دكتر محمدجعفر رستگار