Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800208-51285S2

Date of Document: 2001-04-28

زباله هاي رنگارنگ پرنده در آسمان اسپيدكمر...! جمعه سي ويكم فروردين در فرصتي كه فراهم آمده بود، راهي كوه شدم. مثل هميشه ديدن زباله هاي پراكنده كه توسط راهيان كوه در گوشه و كنار روي هم تلمبار شده دلم را به درد آورد. كيسه هاي نايلوني، قوطي نوشابه خانواده، جلد پلاستيكي قرص و كپسول، باطري قلمي، قوطي خالي كنسرو، بسته خالي پفك و... جاي جاي طبيعت زيباي شمال تهران را اشغال كرده است. در اسپيدكمر در لحظه اي كه با وزش باد شديد، سرگرم تماشاي پرواز چند پرنده بودم، ناگهان با صحنه عجيبي روبه رو شدم. در كنار پرندگان چند شي ء رنگي هم در آسمان به پرواز درآمده بودند! لحظاتي بعد كه باد فروكش كرد، اين پرندگان سبك بال و رنگارنگ هم در صخره ها فرود آمدند، چند كيسه پلاستيكي در رنگهاي مختلف بودند كه وزش باد شديد آنها را از زمين كنده بود. اين صحنه گوياي بي مبالاتي بعضي از راهيان كوه است كه ظاهرا براي فرار از آلودگي هواي تهران خود را به دامنه هاي شمالي شهر مي رسانند، اما زيان هاي سنگين و غيرقابل برگشتي را نيز به طبيعت تحميل مي كنند. ولي در پناهگاه شيرپلا مساله اي كه باعث چندش و تاسف مردم شده بود، وضعيت غيرقابل تحمل توالت هاي اين پناهگاه متوليان است پناهگاه، آيا نمي دانند كه مدتهاست، توالت هاي اين پناهگاه خراباند و از لحاظ بهداشتي وضع غيرقابل تحملي آيا دارند روبه رو شدن بعضي از ميهمانان خارجي كه براي تفريح در دامان طبيعت به كوه مي آيند با اين صحنه هاي چندش آور به زيان حيثيت و فرهنگ ما؟ نيست ابراهيم جاويد ياد