Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800208-51280S3

Date of Document: 2001-04-28

ارزش ريالي ديه و حق بيمه آن 60 درصد افزايش يافت گروه اقتصادي: بيمه مركزي اعلام كرد: با توجه به افزايش ريالي ديه به ميزان 60 درصد توسط قوه قضائيه از اول امسال، خريد بيمه نامه جديد و حتي اصلاح بيمه نامه هاي معتبر موجود با پوشش 60 درصد بيشتر از پوشش سال گذشته براي رانندگان ضروري است. در غير اين صورت، رانندگان به هنگام وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت نمي توانند از بيمه نامه شركتهاي بيمه براي جبران تمام خسارت وارده بهره مند شوند. در اطلاعيه بيمه مركزي آمده است: افزايش نرخ حق بيمه شخص ثالث به ميزان 150 درصد كه در روزنامه 5 ارديبهشت روزنامه همشهري عنوان شده است تكذيب مي شود و اعلام مي دارد كه در نرخ بيمه نامه شخص ثالث قانوني هيچ تغييري صورت نگرفته است. حداقل پوشش اجباري بيمه نامه شخص ثالث براي هشتاد ميليون ريال خسارت جاني و دو ميليون ريال خسارت مالي همچنان به نرخ سال گذشته ارائه مي شود. افزايش ارزش ريالي ديه بهانه اي براي افزايش پوشش بيمه نامه شخص ثالث نبوده است بلكه تنها علت آن محسوب مي شود زيرا با افزايش ارزش ريالي ديه افزايش پوشش و سرمايه بيمه شخص ثالث اجتنابناپذير مي گردد. صنعت بيمه سال گذشته، با ارزش ريالي ديه سال پيش، در رشته شخص ثالث با ضريب خسارتي در حدود 130 درصد روبه رو بوده است كه اين رقم با احتساب كارمزد نمايندگان و هزينه هاي اداري و پرسنلي به 150 درصد نزديك مي شده است. به عبارت ديگر صنعت بيمه بدون افزايش ارزش ريالي ديه در جديد سال گذشته حداقل 400 ميليارد ريال زيان ناشي از فروش بيمه نامه شخص ثالث را متحمل شده است.