Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800208-51278S7

Date of Document: 2001-04-28

سخنراني دكتر ديالو نماينده يونيسف در براي حقوق كودكان ايران نهضت جهاني * كاهش فقر مي بايست از كودكان آغاز شود * معيار موفقيت دولت ها را مي بايست با ميزان پاسخگو بودن به بهزيستي كودكان سنجيد اشاره; سال 2001 ميلادي به پيشنهاد سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران از سوي سازمان ملل به عنوان سال گفت وگوي تمدنها نام گرفت. يونيسف نيز اين سال را به عنوان نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان و با هدف گفت وگوي بين نسلها نام نهاده است. دكتر سليمان ديالو نماينده يونيسف در ايران در 22 اسفند سال 79 طي سخنراني در شيراز به معرفي نهضت جهاني براي كودكان و ارتباط آن با سال گفت وگوي تمدنها پرداخته است كه متن آن در زير از نظرتان مي گذرد. از اينكه امروز، اينجا در شهر تاريخي شيراز، پايتخت تمدن باستاني ايران براي سهيم شدن در انديشه هاي مرتبط با نهضت جهاني كودكان و نوجوانان و آماده شدن براي فراخوان عمومي، آري گفتن به حقوق كودكان و نوجوانان، در كشور جمهوري اسلامي ايران با شما هستم، بسيار خوشحالم. درابتدا اجازه مي خواهم كه از بنياد فارس شناسي، موسسه هاي همكار و سازمان هاي دولتي درگير برگزاري اين ديدار تشكر كنم. اين گردهمايي به عنوان يكي از نخستين گام ها در مقياس ملي و در راستاي ابتكاري جهاني مطرح شده توسط يونيسف مي باشد. اين ابتكار نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان ناميده شده است. به يقين ده سال پس از ملاقات رهبران جهان درسازمان ملل متحد براي كودكان و نوجوانان، اكنون وقت آن رسيده است كه جهان تعهداتي را كه در قبال كودكان و نوجوانان پذيرا شده مورد بازنگري قرار دهد. دستاوردهاي جريان اجتماعي نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان در شهريور 1380 به هنگام برگزاري اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه فقط به كودكان و نوجوانان اختصاص دارد جلوه و اوج بيشتري خواهد يافت. در همين راستا در آغاز بهار 1380 در سراسر جهان فراخوان عمومي تحت عنوان آري گفتن به حقوق كودكان و نوجوانان برگزار خواهد شد. اكنون اجازه مي خواهم نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان را مرتبط با گفت وگوي تمدن ها كه با شوق و دقت تمام توسط رياست محترم جمهور مطرح شده است با دقت بيشتري معرفي كنم همچنان كه به خوبي مي دانيد سال 2001 توسط سازمان ملل متحد سال گفت وگوي تمدن ها نام گذاري شده است. به همين دليل وجوه اشتراك بين نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان و گفت وگوي تمدن ها به هيچ عنوان تصادفي نيست. هرچند در شرح و بيان، اين دو نهضت متفاوت هستند اما هر دو جريان مشوق و حامي انعطاف پذيري، احترام و تفاهم مي باشند. حتي مي توان نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان رابه عنوان گفت وگوي بين نسل ها در نظر گرفت. حال ببينيم نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان حاوي چه پيام ها و مفاهيمي؟ مي باشد هدف نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان عبارتست از: تشويق و ترغيب تمامي افراد، سازمان ها به سرمايه گذاري براي كودكان و نوجوانان از طريق هرآنچه كه مي توانند براي آنها و به توسط آنها انجام دهند. نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان ايجاد نيرويي محرك براي تغيير است. تغييري كه همه ما رادربرمي گيرد. همه شهروندان و آحاد ملت، همه سازمان هاي عمومي و خصوصي، همه رهبران، همه كودكان و نوجوانان و بزرگسالان و بالاخره تمامي نسل ها را. اين تغيير به عنوان يك نياز جهاني براي اطمينان يافتن از بهبود زندگاني كودكان و نوجوانان وحمايت از حقوق آنان، با آنچه ما انجام خواهيم داد آغاز مي شود. ما يعني مادران و پدران، ما يعني حرفه مندان، ما يعني معلمين و شاگردان، ما يعني كودكان و جوانان با دستاني كه آينده را حمل مي كند. به هر حال كافي نخواهد بود كه جهان را كودكان براي تغيير دهيم. جوهر اصلي نهضت جهاني كودكان و نوجوانان در اين است كه جهان را با و به آنها همراه تغيير دهيم. مي بايست به دقت به گفته هاي كودكان ونوجوانان گوش بسپاريم و فرصت اظهار نظر در اختيارشان بگذاريم. شنيدن كليد گفت وگوي موفق بين نسل هاست. مي بايست به كودكان ونوجوانان توجه بيشتري بنماييم و آنها را به مشاركت در تصميم گيري براي سرنوشت خود توانا سازيم. اين نهضت هم اكنون حركت خود را آغاز كرده است. دو شخصيت ممتاز جهاني، از حاميان طراز اول حقوق بشر، نلسون ماندلا و گراسيا ماشل با پذيرش رهبري اين نهضت وتكيه بر تعهدات رهبران اجتماعي بخش هاي مختلف و شخصيت هاي تاثيرگذاردركشورها، شهرها وجوامع سراسر جهان، مي خواهند اين نهضت جهاني را به تحرك و تداوم وادارند. من از اين امتياز برخوردارم كه در ايران كار و زندگي كنم. در اين ايام علاوه بر تماس هاي رسمي و متداول كه به آشنايي با شخصيت هاي دولتي منجر شده است، توانسته ام تا حدودي با تنوع غني جامعه و فرهنگ ايران نيز آشنا شوم. بخشي از اين آشنايي از طريق ملاقات با شخصيت هاي روحاني، هنرمندان، نمايندگان سازمان هاي غيردولتي، روزنامه نگاران و نوجوانان صورت گرفته است. دراين يكسالي كه در كشورميهمان نواز و استثنايي شما سپري شده است، عميقا پذيرفته ام كه به خاطر تاريخ ديرپا، غناي فرهنگي كه به وضوح در شهرشما شيراز مشهود است و حضور اسلام در كشور، ايران عملا بخشي از نهضت جهاني كودكان ونوجوانان به شمار مي آيد. درخلال فراخوان بين المللي پيمان هاي پايدار با كودكان و نوجوانان كه در اين جا بعد از نوروز آغاز خواهد شد، بزرگسالان و كودكان در ايران و سراسر جهان درباره (ده ) 10 اقدام ضروري گفت وگو خواهندكرد. (ده ) 10 اقدامي كه در بهبود زندگاني كودكان و نوجوانان تاثير قاطع خواهدداشت. اين اقدامات عبارتند از: * تمام كودكان جهان مي بايست از امكانات كافي و مساوي برخوردار باشند; * كاهش فقر مي بايست از كودكان آغاز شود; * معيار موفقيت دولت ها را مي بايست با ميزان پاسخگو بودن به بهزيستي كودكان سنجيد; * پذيرش مسئوليت براي تضمين حقوق كودكان مي بايست به توسط همگان پذيرفته شود; * آموزش مي بايست محور همه فعاليت هاي مرتبط با كودكان و نوجوانان قرار گيرد; * رفتار نابرابر با زنان و دختران مي بايست پايان پذيرد. * سوءاستفاده از كودكان و نوجوانان مي بايست براي هميشه متوقف شود. * تبعيض عليه كودكان و نوجوانان مي بايست پايان يابد. * كودكان و نوجوانان مي بايست در تصميمي كه براي آنها گرفته مي شود مشاركت داشته باشند. * جهاني شدن مي بايست شرايط بهبود زندگاني كودكان و نوجوانان را فراهم كند. جريان اجتماعي براي تعيين مفاهيم كليدي مرتبط با كودكان و نوجوانان ايران هم اكنون در دست تهيه است و شما در ماه هاي آينده در اين باره مطالب بيشتري خواهيد شنيد. دستاوردهاي اين اقدامات در اجلاس ويژه كودكان و نوجوانان مجمع عمومي سازمان ملل متحد در شهريور 1380 در نيويورك ارائه خواهد شد. بطور قطع نهضت جهاني كودكان و نوجوانان بر آن است كه بر وعده هاي رهبران جهان تاثير بگذارد و اين تاثيرگذاري در زمان تنظيم و تدوين موافقت نامه ها ارزش خود را حفظ كند. جريان اجتماعي آري گفتن به حقوق كودكان و نوجوانان و پذيرش پيمان هاي پايدار با آنان، جهان را آماده مي كند كه اجلاس سران رابراي كودكان به چالش وادارد تا با طرح يك سوال روشن معلوم شود پاسخ روشن ما براي حضور در اين جريان اجتماعي چيست. پرسش اين است، آيا ما حاضريم از وقت و توان خود براي بهزيستي كودكان و نوجوانان ايران مايه ؟ بگذاريم حقيقت نهضت جهاني و غايت آمال اين جريان اجتماعي يعني پذيرش پيمان هاي پايدار براي كودكان و نوجوانان در پاسخ مثبت به اين پرسش نهفته است. با توجه به آنچه آمد از همه مردم، در تمامي سنين و از تمامي گروه هاي اجتماعي دعوت مي شود به اين فراخوان عمومي براي ساختن دنيايي بهتر براي كودكان و نوجوانان براساس ده اقدام اساسي - كه بهره آن نصيب خود ما نيز خواهد شد - و به جريان اجتماعي پذيرش پيمان هاي پايدار براي كودكان و نوجوانان ملحق شوند. اگر پرسيده شود در ماه ها و سال آينده ما چگونه مي توانيم از تاثير مشاركت خود در اين جريان اجتماعي مطمئن شويم. پاسخ روشن است، براساس واقعيت ها. واقعيت هايي كه مشخص مي كنند تعداد كودكاني كه از فقر و بيماري رنج مي برند رو به كاهش است و همچنين از تعداد مرگ و ميرهاي زودرس كاسته شده است. به همين منوال واقعيت هايي كه دلالت مي كنند بر افزايش تعداد افراد يا موسسه هايي كه به نيابت از طرف كودكان و نوجوانان مسئوليت پذيرفته و اقدام مي كنند. واقعيت هايي كه حاكي از افزايش و رشد كمك هاي داوطلبانه در سراسر جهان مي باشد. واقعيت هايي كه مشخص مي كند دولت ها در قبال كودكان و نوجوانان هم وعده هايي را اعلام مي كنند و هم بر وعده هاي خود جامه عمل مي پوشانند. و بالاخره واقعيت هايي كه آشكار مي سازند نجات كودكي را توسط فردي كه فرياد مي زند، تحمل اين وضعيت بيش از اين ممكن نيست. همچنان كه ملاحظه فرموديد همزماني سال گفت وگوي تمدن ها و سالي كه در خلال آن نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان بطور رسمي مطرح مي شود به هيچ عنوان تصادفي نيست. و همچنانكه جمهوري اسلامي ايران اين جريان را رهبري كرده است ما نيز در يونيسف بر اين باوريم كه ايران مي تواند براي ايجاد تغيير در زندگاني كودكان و نوجوانان جهان، نيرو و نقشي رهبري كننده را برعهده گيرد.