Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800206-51274S11

Date of Document: 2001-04-26

توضيح روابط عمومي وزارت كشور درباره موسوي لاري سخنان اخير تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: روابط عمومي وزارت كشوردرباره سخنان اخير وزير كشور در جمع بازرسان انتخابات رياست جمهوري و مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي توضيحي براي گروه سياسي ايرنا ارسال كرد كه به شرح زير است: احتراما در خصوص انعكاس سخنان وزير محترم كشور در جمع بازرسان انتخابات رياست جمهوري و مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي كه ابهام و سئوالاتي را در رسانه هاي گروهي ايجاد كرده است و لذا جمله كامل سخنان وزير محترم كشور جهت رفع ابهامات به شرح زير تقديم مي گردد، خواهشمند است اقدام مقتضي جهت انعكاس در رسانه ها مبذول فرمايند: من گاهي فكر مي كنم آنهايي كه بي دليل آراي مردم را باطل مي كنند تا مسير انتخابات به گونه ديگر بشود فردا اگر مورد سئوال قرار بگيرند چه جواب خواهند داد. اگر دست ببرند در آراي مردم، اگر تقلب بكنند اگر به نام، مردم كاري انجام دهند كه مردم نخواستند از نظر شرعي هم من اين جور فكر مي كنم كه جواب روشني واقعا ندارد. حداقلش اين است كه مردم به اين ها اعتماد كردند آنها را امين خودشان دانستند اختيار كار را آنها به اين افراد دادند، حداقل پاسخي كه بايد بدهند اين است كه به اعتماد مردم خيانت كردند يا امانتدار مردم بودند.