Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800206-51272S6

Date of Document: 2001-04-26

كنگره منشور تهران شنبه برگزار مي شود گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران به منظور تدوين راهبردهاي توسعه شهر تهران برمبناي توسعه پايدار و بر مدار حقوق شهروندي و با استفاده از نظرات صاحبنظران و متخصصين علوم شهري اقدام به برگزاري كنگره منشور شهر تهران مي نمايد. منشور شهر تهران درواقع اعلام موضع صادقانه و مشترك اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران، متخصصان امور شهري و نمايندگان اقشار مختلف مردم خواهد بود كه مسائل و مشكلات از يك سو و امكانات و توانايي ها را از سوي ديگر به چالش فراخوانده تا درنهايت راهبردهاي اساسي حل يا تخفيف مسائل شهر تهران را بيابند. كنگره منشور شهر تهران در روزهاي 8 و 9 ارديبهشت ماه و همزمان با سالگرد تاسيس شوراهاي اسلامي سراسر كشور در تهران برگزار خواهد شد. شوراي اسلامي شهر تهران اميدوار است با حمايت مردم اهداف منشور شهر تهران را تا حصول نتيجه نهايي تداوم بخشد تا شهري امن و قابل زيست براي نسل امروز و فرداي شهروندان فراهم شود. در حاشيه كنگره منشور شهر تهران سمينار بين المللي گردهمايي گروههاي غيردولتي (NGO) و سمينار سالگرد شوراهاي اسلامي سراسر كشور برگزار خواهد شد.