Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800206-51272S1

Date of Document: 2001-04-26

مديركل نظارت بر امور دارو: قيمت دارو امسال افزايش نخواهديافت گروه شهري: در سال جاري فهرست دارويي كشور با استفاده از ثبت برخي از داروها به شكل اختصاصي (تجاري ) تكميل شده و با نام تجارتي وارد نظام دارويي كشور مي شود. دكتر كبريايي زاده گفت: در صورت تصويب اصلاحيه ماده 196 قانون برنامه سوم توسعه پيشنهادي دولت در مجلس، اين اختيار به وزارت بهداشت داده مي شود كه ثبت نام تجاري براي داروها را آغاز كند. وي افزود: براساس قوانين و مقررات موجود، امكان استفاده از ارز آزاد در توليد دارو در كشور وجود ندارد. درحالي كه امكان واردات داروي ساخته شده از خارج كشور با ارز آزاد فراهم است. مديركل نظارت بر امور دارو ادامه داد: از آنجا كه اين محدوديت از طرفي به تجارت دارو رونق مي دهد و از طرف ديگر امكان توسعه صنعت دارو در داخل كشور را مشكل كرده است، وزارت بهداشت در پي آن است كه امكان استفاده از ارز آزاد در توليد دارو را فراهم كند تا علاوه بر فراواني دارو، امكان رقابت در عرضه محصولات با كيفيت بيشتر نيز فراهم شود. بنابراين سياست وزارت بهداشت در عين حفظ طرح ژنريك و توليد و عرضه دارو در قالب اين نظام، ايجاد زمينه توليد بيشتر و رقابت در توليد و عرضه محصولات، با نام هاي اختصاصي (تجاري ) و قابل رقابت است. كبريايي زاده گفت: اعتقاد ما اين است كه چنانچه امكان ايجاد رقابت و استفاده از نام هاي اختصاصي فراهم شود، فراواني دارو، توسعه صنعت داروسازي، كاهش قيمت ها در اثر رقابت بين توليدكنندگان و همچنين اشتغال و نوآوري به وجود خواهد آمد. اين مقام مسئول افزود: اين امر صنعت داروسازي كشور را كه در حال حاضر در چهارچوب يك صنعت كاملا وابسته به برنامه ها و بودجه و اعتبارات دولتي فعاليت مي كند، از حالت ركود خارج خواهد كرد. مديركل نظارت بر دارو اعلام كرد: در سال جاري افزايش قيمت دارو نخواهيم داشت. ليكن نرخ بعضي از داروها كه تعداد آنها اندك است و مواد مورد مصرف در توليد آنها را كارخانجات داخلي تامين مي كنند، ممكن است تغييراتي داشته باشد. وي اضافه كرد: بررسيها نشان مي دهد تغييرات قيمت اين اقلام دارويي نيز قابل توجه نخواهد بود و در سال جاري تغيير قيمت دارو در جهت افزايش به صورت يك جا وجود نخواهد داشت.