Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800206-51267S5

Date of Document: 2001-04-26

مرور كتاب دايره المعارف 2500 بازي ايراني نگاهي به كتاب راهنماي بازي هاي ايران در باره كاركردهاي اجتماعي پديده بازي نظريه هاي متعددي ارائه شده ترديدي است نيست كه بازي گذشته از آن كه برآورنده يك نياز جسمي و روحي است، به فرد كمك مي كند با تمرين برخي رفتارهاي جمعي، آمادگي افزون تري براي حضور در عرصه هاي اجتماعي داشته باشد. هم بدين رو هاي بازي يك جامعه مي تواند نمايه اي از زيرساخت هاي فرهنگي آن تلقي شود. از اين نظر تدوين راهنماي بازي هاي ايران يك دستاورد بسيار مهم و در خورتقدير فرهنگي تلقي مي شود. دستاوردي كه سه ماه پس از انتشار آن، متاسفانه آنچنان كه بايسته است، مورد توجه رسانه هاي جمعي قرار نگرفته است. اين كار سترگ، توسط دفتر پژوهش هاي فرهنگي و با همكاري كميسيون ملي يونسكو در ايران انجام شده است. مجري طرح ثرياقزل اياغ بوده كه در اين راه شهلا افتخاري با او همكاري داشته دكتر است عباس حري نيز بر اجراي طرح نظارت داشته پژوهشگران است اين مجموعه با چند سال فعاليت مداوم موفق شده اند بيش از 2500 بازي ايراني را در 28 استان كشور شناسايي كرده و مورد ثبت، فيلمبرداري و شرح نويسي قرار دهند. يافته هاي طرح بسيار قابل توجه است. از جمله آن كه در كنار زبان فارسي بسياري از بازي ها را مي توان ميراث مشترك مردمان ايران زمين دانست، زيرا حتي بازي هايي وجود دارد كه با 50 نام مختلف در گوشه وكنار و نواحي بومي ايران، كه بعيد است ارتباط چنداني با يكديگر داشته باشند، در قالبي مشابه به آنها پرداخته مي شود. مجموعه ارائه شده به ويژه مي تواند مورد استفاده نهادها و مراكزي قرار گيرد كه دست اندركار طراحي و سياستگذاري اوقات فراغت خانواده ها، كودكان، نوجوانان و جوانان هستند. محمدحسن خوشنويس مدير دفتر پژوهش هاي فرهنگي در مقدمه كتاب، با اشاره به اين كه اين دفتركار انجام پژوهش هايي از اين دست را (تك نگاري ها در حوزه فرهنگ و مردم شناسي ايران ) ادامه خواهد داد، هدف خود را در اين باره اين گونه مي نويسد: - 1 گشودن باب تحقيق در بيشتر شناختن و شناساندن فرهنگ هاي چندهزار ساله مردم ايران و دستيابي به شكل نظام هاي اجتماعي - فرهنگي و بستر انديشه هاي قومي - آييني و ديني - عبادي مردم در جوامع و گروه هاي گوناگون قومي، زباني، ديني و شغلي. - 2 آشنا كردن خوانندگان با شيوه زندگي و رفتار و اخلاق و روحيه مردم از هر سنخ و گروه و طبقه در جوامع گذشته و امروز. - 3 در دسترس قرار دادن مجموعه اي از ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه هاي سنتي ايران كه در صورت احيا و كاربست آنها در برنامه ريزي هاي فرهنگي - اقتصادي بتوان به پايداري و استواري جامعه ايراني در برابر تهاجمات فرهنگي استمرار و تداوم درباره بخشيد مجموعه راهنماي بازي هاي ايران در فرصتي ديگر بررسي مفصلي را چاپ خواهيم كرد. در اين فرصت بايسته مي دانيم انجام اين طرح فرهنگي را به همه دست اندركاران آن تبريك بگوييم. بي ترديد در روزگاري كه غم نان، حتي فعاليت هاي فرهنگي را به سمت حوزه هايي با توجيه اقتصادي سوق داده است، پرداختن به فعاليت هايي كه با دغدغه هاي محض فرهنگي انجام مي شوند، بسيار مغتنم است. باشد كه چراغ دل همه دوستداران و دلمشغولان فرهنگ ايران زمين را هماره فروزان ببينيم. ن - كرمي