Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800205-51264S1

Date of Document: 2001-04-25

پرسپوليس از آن مردم است پرسپوليس به راه مي افتد آب را گل نكنيم... گروه ورزشي: چه رازي در اين توپ گرد نهفته است. رازهاي موفقيت، شادي شور و شعف، ذوق عمومي و پرواز گروهي براي رسيدن به قهرماني و در آن سو شكست، بحران، اندوه، غم، هجوم انتقادات و شايد هم تراژدي. حالا حكايت پرسپوليس خوشي هاي است قهرماني در ايران، يكه تازي در فوتبال ما، شناساندن فوتبال ايران به جهان با انتقال بازيكناني مانند دايي، خداداد، مهدوي كيا، ميناوند و.. تمام شد و روي ديگر سكه نمايان گشت. عاملي بايد در پشت اين مسائل باشد. نمي توان غرور مردم فوتبال دوست را به اين راحتي به سمت نابودي فوتبال و اين باشگاه مردمي سوق داد. تيم پرسپوليس كمتر از يكماه ديگر بايد در مسابقه هاي قهرماني جام باشگاههاي آسيا شركت كند. پرسپوليس بايد دوباره به راه بيفتد. تمام پلها را پشت سرخود خراب نكنيم، مردم، بازيكنان و مسئولان را چه كساني تحريك مي كنند كه اينگونه احساساتي مي شوند و بدون منطق بي ربطترين جملات را نثار يكديگر مي كنند حرمتها را شكستند و حالا خود گرفتار آن شده اند. نقشه هايي در كار است و كساني در پشت اين صحنه در پي گل آلودكردن آبند. كساني كه موفقيت و منافع پرسپوليس برايشان مهم نيست و حاضرند براي به قدرت رسيدن خود هر چيز را زير پا بگذارند. شما رئيس، شما مديرعامل، شما عضو هيات مديره، شما مدير فني و همه كساني كه به گونه اي در اين ماجرا دخيل هستند از هر طرفي كه مي خواهد باشد، احتياط كنيد و قدم آهسته در زمينه اين نقشه بگذاريد. انتقادات به جاي خود، بررسي مسائل مادي يا هر قضيه ديگر هم همينطور، بگوئيد و بنويسيد هر اندازه كه دلتان مي خواهد اما با شخصيت پرسپوليس و مردم كاري نداشته باشيد كه ايستادن در مقابل مردم آينده خوشي ندارد. آنان كه در پس اين توطئه كمين كرده اند، دلشان براي فوتبال، پرسپوليس، من و تو نمي سوزد. آنها بدنبال منافع شخصي خود حاضرند هر رئيس، مدير، مربي و بازيكني را قرباني كنند. نمي گوئيم براي اداره اين تيم بحث نكنيد، اما همه ي پلها را ويران نكنيد كه ما فرداهاي ديگري هم داريم. بايد دوران بحراني را مانند روزهاي خوش پيروزي پذيرفت، انتقادات را به شديدترين شكل بيان كرد اما نبايد ريشه تيمي مردمي چون پرسپوليس را سوزاند. زم، محلوجي، عابديني، انصاري فر و... را مي توان در يك مجموعه گردهم آورد تا بار ديگر پرسپوليس بزرگي ساخت. پرسپوليس مال مردم و براي مردم است. اين جو ناسالم و مسموم را چه كساني ايجاد كردند، پرده را پس بزنيد در پشت آن نامردمان فوتبال و پرسپوليس را مي بينيد.