Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800205-51263S14

Date of Document: 2001-04-25

عضو شوراي شهر اردبيل: استفاده از نظرات صاحبان دانش وتجربه به تصميم گيري بهتر شورا و شهرداري كمك مي كند ماريا موسوي عضو شوراي شهر اردبيل در نشستي به مناسبت فرارسيدن دومين سالروز تاسيس شوراهاي اسلامي، استفاده از نظرات صاحبان دانش و تجربه از جمله سازمان نظام مهندسي را توسط شورا و شهرداري مورد تاكيد قرارداد و افزود: استفاده از نيروهاي متخصص و مجرب در پستهاي مديريتي مي تواند شهرداري را در انجام وظايف خود ياري كند. وي ارائه نظرات و مشكلات مردمي را از طريق تشكيل شوراهاي محلات يادآور شد و گفت: شورا ياران مي توانند نقش موثري در ارائه نظرات و مشكلات مردم به شوراهاي شهر و تصميم گيري درست ايفا كنند. وي خاطرنشان كرد: گسترش بي رويه و بدون مطالعه شهركها علاوه بر خساراتي كه از نظرزيست محيطي و نابودي زمين هاي كشاورزي دارد، در آينده شهرداري را در انجام خدمات رساني بهينه با مشكلات جدي روبه رو خواهد ساخت. رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر اردبيل با اشاره به كمبود فضاي فرهنگي در شهر اردبيل، اختصاص فضايي با كاربري فرهنگي را براي امور اداري نامناسب ذكر كرد و گفت: با وجود برخي حركتهاي مثبتي كه در شهرداري صورت گرفته است توقعات مردمي هنوز برآورده نشده و مردم از سازماني كه نزديك به دوهزار نفر كارمند و كارگر دارد بيش از اين انتظار دارند. موسوي با اشاره به طرح اخير وزارت كشور در مورد ايجاد سازماني موازي با شوراها، نظارت بر عملكرد و هزينه هاي شهرداري را تنها در حيطه اختيارات منتخبين مردم در شورا دانست.