Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800205-51262S6

Date of Document: 2001-04-25

ميليارد 50 تومان درآمد جديد براي شهرداري تهران گروه شهري: شوراي شهر تهران براي درآمد امسال شهرداري 10 هزار ميليارد ريال پيش بيني كرده است. عليزاده عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت هزار 6ميليارد ريال اين درآمد قطعي و حدود 4 هزار ميليارد ريال مربوط به مطالبات شهرداري از دولت است. وي افزود: هزار 6از ميليارد ريال درآمد قطعي شهرداري 2 هزار و 31 ميليارد ريال مربوط به عوارض بر ساختمان و اراضي است و 3 هزارو 8 ميليارد ريال ديگر از عوارض كسب و پيشه، فروش خدمات و فروش اراضي و املاك شهرداري بدست مي آيد كه از اين رقم حدود 900 ميليارد ريال آن نيز مربوط به فروش اراضي و املاك شهرداري است. وي با بيان اينكه ميليارد 500حدود ريال درآمد جديد براي شهرداري پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: اين درآمد مربوط به عوارضي است كه در سال آينده شهرداري از شهروندان تهراني دريافت خواهد كرد.