Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800204-51253S18

Date of Document: 2001-04-24

بيروت، نماي نزديك اصلاح ساختار شهري با نگاه به توسعه كلان شهرها ( بخش پاياني ) در بخش نخست مطلب حاضر كه چهارشنبه گذشته به چاپ رسيد ضمن ترسيم تصوير كلي از طرح بازسازي منطقه مركزي بيروت به طور مجمل به گزينه هاي موجود و انتخاب مناسبترين راه براي اين منظور اشاره شد در اين شماره نيز ضمن تعريف منابع مالي قابل دسترس به تبيين جنبه هاي مختلف ساختار برنامه و سهم بخش خصوصي و عمومي در اجراي طرح پرداخته شده است. - 7 سوليدر؟ چيست سوليدر يك شركت سهامي خصوصي است كه به وسيله دولت لبنان و به منظور تامين منابع مالي و نظارت مالي بر بازسازي منطقه مركزي شهر بيروت تاسيس شده است. سرمايه سوليدر از املاك و مستغلات - تقريبا 1650 قطعه ملك - كه توسط دارندگان حق مالكيت دردر ناحيه BCD(مالكين املاك، مستاجران و دارندگان حق اجاره ) و سرمايه نقدي سرمايه گذاران تشكيل شده است. سرمايه سوليدر تركيبي از دو نوع مي باشد Bو Aسهام. سهام نوع A براي مالكان داخل BCDناحيه و افراد حقيقي يا شركت هايي كه داراي حقوقي در آنجا هستند و در قبال اهداي حقوقشان صادر شده است مي باشدو سهام نوع B براي دارندگان سرمايه نقدي و در قبال سرمايه گذاري نقدي شان به ميزان كل 650 ميليون دلار است (رقم نهايي سهام A نيز يك ميليارد و 170 ميليون دلار است ) سهام، سوليدروارد بازار بورس شده و به اين ترتيب به موازات اجرا و پيشرفت طرح ارزش اين سهام هم افزايش مي يابد. - 8 نقش سوليدر سوليدر مسئول تامين منابع مالي لازم و اجراي تمامي تاسيسات زيربنايي در منطقه مركزي شهر بيروت و زمينهاي بازيافتي اين است شركت جاده، تونل، فضاهاي عمومي، باغات و تمامي شبكه هاي مورد نياز را مي سازد و مسئوليت ديگر سوليدر بازيافت زباله در منطقه تخليه آن وتامين حفاظت از دريا (سواحل درياي مديترانه ) مي باشد. همچنين وظيفه سوم سوليدر مديريت املاك، ساختمان ها و ديگر امكانات جانبي است. - 9 برنامه طرح بازسازي منطقه مركزي بيروت مشتمل است بر 86 هكتار زمين به صورت قطعات مخصوص ساخت بنا و هكتار 93حدود خيابان امكانات قابل استفاده عموم، باغات و قطعات ويژه ديگر. مطالعات مربوط به طراحي و برنامه ريزي طرح بر اساس پيش بيني 40 هزار نفر جمعيت ساكن دائمي و 100 هزار نفر جمعيت كارمندي است كه روزها در محل خواهند به بود هر حال ويژگيها و اهداف اين طرح شامل موارد زير است: - تركيب و ادغام مجدد بخش مركزي در بافت منطقه كلان شهري بيروت و تقويت پيوندهاي ارتباطي آن با مناطق مجاور از طريق ساخت شبكه هاي سواره و پياده رو و تدوين يك سياست و خط مشي جامع مربوط به حمل و نقل عمومي كه ساخت شبكه هاي گسترده مسيرهاي اتوبوس رو را تدارك مي بيند - حفظ و نگهداري هسته تاريخي شهر -بازسازي بازارهاي قديمي براي كمك به بازگرداندن زندگي و كسب و كار و تجارت - توسعه و ساخت يك ناحيه مالي بر روي زمين هاي بازيافتي در كنار ساحل - حفاظت ونگهداري محله هاي مسكوني مجاور با هدف بهبود كيفيت زندگي در اين محله ها - ساخت يك پارك ساحلي بر روي منطقه تخليه زباله و امكانات فرهنگي در نزديكي آن - ادغام يافته هاي داراي ارزش باستاني در ساخت و سازهاي جديد و مدرن - اتخاذ سياستي كه ساخت بناهاي مرتفع را محدود مي كند و مكان استقرار آنها را علاوه بر مناطق جديد فقط در امتداد راههاي ورودي عمده BCD و منطقه فعلي هتل ها مجاز مي شمارد - ساخت محوطه هاي مخصوص پاركينگ زميني در نقاط كليدي با هدف به حداقل رساندن ترافيك و حركت وسايل نقليه در داخل منطقه BCD. - 10 به سوي كلان شهري با كارايي و امكان فعاليت بيشتر تجربه سوليدر نمونه اي است از همكاري و مشاركت بخش عمومي و خصوصي با هدف نيل به منافع عمومي كه در اين حالت خاص عبارت است از بازسازي قلب پايتخت، حفاظت از ميراث تاريخي آن، كشف آثار باستاني آن و همزمان با همه اينها راه اندازي و به حركت آوردن اقتصاد در منطقه BCD. بخش خصوصي بهترين چيزي را كه داشت ارايه كرد يعني سرمايه و منابع مالي و بخش عمومي هم كاري را كه بايد مي كرد انجام داد، يعني قانونگذاري و كنترل طرح. چيزي كه در اين تجربه نو ابتكاري و واقعي بود عبارت بود از آن كه بخش خصوصي به ميل خود نقش حافظ منافع عمومي را ايفا نمود كه در عين حال در دراز مدت در راستاي منافع خود او خواهد بود. به دليل مقياس و زمان لازم براي اجراي پروژه ( سال ) 25 بخش خصوصي خود مسايلي را برخود تحميل مي كند كه اين كار معمولا نقش و وظيفه نهادهاي عمومي مي باشد مانند ساخت و ايجاد فضاهاي عمومي، حفاظت از ميراث باستاني، به تحرك درآوردن حمل و نقل عمومي، پاكسازي محيط زيست و حفظ تركيب بافت اجتماعي. بدون اين تحميل خود به خودي و رياضت و بدون محيط زيست سالم تر و طرحهاي مربوط به ايجاد يك محيط زيست قابل زندگي و حفظ تركيب بافت اجتماعي، ارزش اين پروژه كمرنگ خواهد شد و در اين نتيجه اين ابتكار بخش خصوصي قادر نخواهد بود به منافع خود دست يابد. بخش خصوصي تحت مديريت سوليدر به اين واقعيت دست يافت كه يك كلان شهر قابل سكونت، يك كلان شهر سودآورتر و سودمند است. براي اجراي يك چنين طرح منحصر به فردي، حمايت بخش عمومي ضروري در است اين زمينه درسهاي زيادي درعرصه بازاريابي و اطلاعات مي توان از سوليدر آموخت. مجموعه هايي از فيلم هاي ويديويي، بروشورها و برنامه هاي تبليغي وسيعي براي نيل به اين هدف بزرگ به كار گرفته شد و با آماده سازي اين اشكال گوناگون تبليغاتي مي توان از آنها براي اهداف بعدي استفاده كرد. گرچه اين طرح قبل از رسيدن به وضعيت فعلي بارها تغيير شكل داده است. ولي يك حقيقت بدون تغيير باقي مانده است و آن طراحي و مهندسي اجتماعي اين طرح مي باشد كه شايد هميشه به عنوان مشكل ترين جنبه آن باقي بماند، چند سال آينده مشكل ترين و دشوارترين آزمون ها براي طراحان و برنامه ريزان اين طرح خواهد بود. اين آزمون و دشواري عبارت است از اين كه: چگونه مي توان از ايجاد يك تركيب و اختلاط بافت اجتماعي سالم دريك كلان شهر مدرن يعني گران بها كه در حال بازگشت به زندگي طبيعي است حصول اطمينان كرد. منبع: انجمن جهاني كلان شهرها (متروپوليس )