Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800204-51252S1

Date of Document: 2001-04-24

شهردار تهران درباره پروژه مسكوني بوعلي به شوراي شهرپاسخ داد گروه شهري: در يكصد و پنجاه و دومين جلسه علني شوراي شهر تهران سئوال يكي از اعضاي شورا از شهردار راجع به علل متوقف ماندن پروژه مسكوني شهرك بوعلي و بلاتكليفي افراد ذي سهم در اين پروژه مورد مشاركتي، بررسي قرار گرفت. صديقه وسمقي عضو شوراي شهر با طرح اين سئوال، از شهرداري خواست براي از دست ندادن اعتماد عمومي و عمل به تعهدات خود در قبال كساني كه در اين پروژه مشاركت دارند در اسرع وقت اين طرح را به اتمام برساند. مهندس الويري شهردار تهران نيز در اين باره گفت: به رغم كارهاي خوبي كه طي سالهاي گذشته در شهرداري انجام شده، اشتباهاتي هم رخ داده است ولي با اين حال از سال 78 به بعد سعي كرده ايم جلوي تخلفات را بگيريم. وي آغاز اين طرح را به قبل از مديريت خود دانست و خاطرنشان ساخت: شهرداري در سال 1373 به منظور كمك در جهت حل مشكل مسكن و نيز كسب احداث درآمد، پروژه شهرك بوعلي را در زميني به مساحت 195 هزار و 615 مترمربع با زيربنايي معادل 241 هزار و 302 مترمربع در 6 فاز مسكوني شامل 1941 واحد مسكوني و يك فاز تجاري توسط شركتهاي كالا و خدمات و بازار مصالح شهر وابسته به شهرداري در انتهاي خيابان سعادت آباد آغاز كرد. وي گفت وظيفه اي براي پرداختن به مسائل گذشته ندارد ولي اگر شهرداري بايد سراغ تخلفات احتمالي گذشته هم برود شورا آن را اعلام كند ولي تاكنون احساس نكرده ام بايد دنبال مطرح كردن مقولاتي باشم كه در گذشته اتفاق افتاده است. الويري در عين حال افزود: گزارش كارشناسي نشان مي دهد كه ادامه كار پروژه بوعلي با وضعيت موجود به صلاح آينده شهر و خريداران نيست و بايد يك سري اقدامات براي مقاوم سازي بناها و ايجاد زيرساختهاي شهري انجام شود. شهردار، ايرادهاي اساسي اين طرح را وجود قنات در زيرمجموعه، جوشكاري هاي غيراصولي و ضربه پذيربودن ساختمان ها ذكر كرد كه بدون مقاوم سازي در آينده با مشكل مواجه مي شود. وي ضمن تاكيد بر پرهيز از هرگونه اتمام و تكميل تصنعي اين طرح هزينه رفع نواقص و تكميل طرح را بالغ بر 197 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: براساس گزارش شركت كالا و خدمات شهر مساحت زيربناي قابل فروش در فازهاي مختلف هزار 46پروژه و 550 مترمربع است كه درصد 70عملا هزينه عمليات اجرايي از اين محل قابل وصول است. شهردار تهران با اشاره به متوقف بودن اين پروژه از سال افزود: با 1376 اينحال راه اندازي و تكميل عمليات اجرايي پروژه بوعلي نيازمند تامين اعتباري معادل 100 ميليارد ريال براي مدت 18 ماه مي باشد. وي افزود: اين پروژه اقتصادي نيست ولي به لحاظ سرمايه گذاري انجام شده بايد هرچه زودتر به اتمام برسد. زيرا شهرداري براي انجام طرح در فشار است. وي از شوراي شهر خواست به منظور بهره برداري هرچه سريعتر اين پروژه و حل مشكل ساكنان و نيز خريداران واحدهاي مسكوني اين شهرك تصميم گيري كند. مهندس الويري همچنين با اشاره به پيشرفت عمليات پروژه مسكوني ارغوان گفت: اين پروژه درصد 93با پيشرفت فيزيكي آخرين مراحل پاياني را مي گذراند و درحال تحويل مي با شد. با اين حال صديقه وسمقي در پايان گفت: از پاسخ شهردار قانع نشده است. در جلسه ديروز رحمت الله خسروي رئيس شوراي شهر در ارتباط با بودجه سال 80 شهرداري گفت: چهارشنبه هفته گذشته تصميم بر اين شد كه كميسيون طرح و برنامه شورا طي نشستي با شهرداري موارد اعتراض به بودجه را بررسي و براي تصميم گيري به شورا ارائه دهد. وي افزود: اين جلسه تشكيل شده و نظر كميسيون چهارشنبه اين هفته در دستور كار شورا قرار مي گيرد. وي همچنين با توجه به اتمام دوره هيات رئيسه شوراي شهر با ارائه گزارشي از عملكرد يكساله هيات ابراز رئيسه، اميدواري كرد موضوع انتخاب هيات رئيسه جديد در جلسه چهارشنبه بررسي شود. ابراهيم اصغرزاده عضو شورا نيز در نطق پيش از دستور گفت: كنگره منشور توسعه تهران در تاريخ هاي هشتم و نهم ارديبهشت ماه در تهران برگزار مي شود. وي پايداري در برنامه ريزي شهري و توجه به حقوق شهروندي را 2 محور اصلي اين كنگره اعلام كرد. مصوبات شوراي شهر تهران شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و پنجاه و دومين جلسه علني خود تصويب كرد: به منظور ارج نهادن به خدمات ستارخان سردار ملي ايران، تا سقف يك ميليارد ريال از محل اعتبارات هزينه هاي پيش بيني نشده بودجه با هماهنگيهاي لازم براي بازسازي مقبره اين قهرمان بزرگ انقلاب مشروطيت اختصاص يابد. شورا به موجب مصوبه ديگري مقرر داشت: به منظور بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان خيابان ورشو جهت بهره برداري سازمانهاي غيردولتي تا سقف 2 ميليارد و 500 ميليون ريال از محل تعهدات شورا در اختيار شهرداري قرار گيرد. در تبصره اين مصوبه آمده است: شهرداري تهران موظف است ظرف 2 ماه آيين نامه اجرايي اين طرح را جهت تصويب به كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا ارائه دهد. در اين جلسه همچنين طرح آيين نامه كمكهاي بلاعوض شهرداري تهران به مدت يك ماه مسكوت ماند تا كميسيون فرهنگي آيين نامه مربوط به اين طرح را به شورا ارائه دهد.