Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800204-51248S4

Date of Document: 2001-04-24

روي پيشخوان كتاب فروشي ها عاشق نويسنده: مارگريت /دوراس مترجم: قاسم /روبين انتشارات /نيلوفر 600 تومان. آثار دوراس خوانندگان فراواني در سطح جهاني دارد. نگاهي كه وي به پيرامون خود دارد و سبك بيان آن به گونه اي است كه مخاطب او را راضي نگاه مي دارد. چاپ چهارم كتاب عاشق را مي توان نشان همين واقعيت دانست. مو، لاي درز فلسفه نوشته: اردلان /عطارپور ناشر: /نشرآن قيمت تومان. 800 فلسفه در ايران و نيز در سطح جهاني، بحث هاي پيچيده اي داردكه هر ذهني در برابر آن تاب نمي آورد. اما دريچه اي ديگر هم مي توان به فلسفه باز كرد. مو، لاي درزفلسفه با بيان طنزآميز خود، سعي دارد انديشه هاي فلاسفه بزرگ جهاني را رنگ و لعابي ديگر به بدهد طنز كشيدن نظريات نيچه، هگل، كانت و... كه از بزرگان فلسفه جهان هستند، شايد درنگاه اول ناممكن به نظر آيد اما نويسنده كتاب، سعي در ارائه چنين بياني دارد. بالا برز نوشته: طاهره مهدوي /نيا نشر /اندرز چاپ 3300 /اول 79 /نسخه 700 تومان. بالا برز واژه اي است كردي و به معناي بلند بالا كه حكايت زندگي گلدونه دختر يكي از خانواده هاي سرشناس تهران قديم را بازمي گويد كه هر اتفاق يا حادثه خوب يا بد زندگي خود و اطرافيانش هر سال هنگام چهارشنبه سوري رخ مي دهد. به طوري كه تصور مي كند او و خانواده اش طلسم شده اين روز هستند. پشت حصير (مجموعه داستان ) نوشته: محمدرضا /گودرزي ناشر: نشر /رسانش بهاتومان. 500 محمدرضا گودرزي بيشتر به عنوان منتقد شناخته شده، گرچه در داستان نويسي هم آثاري پراكنده از او به چاپ رسيده است. پشت حصير مجموع چند داستان كوتاه است كه در 112 صفحه آمده است. پشت دنيا حصير، سند مي گذرد، بي موتور، پشت در باز به همراه هشت داستان ديگر در اين كتاب منتشر شده است. تاريخچه احزاب و حزب دموكرات ايران نوشته صفر /زماني ناشر: /واژه آرا هزارتومان. تاريخ ايران شاهد مقاطعي بوده است كه در آنها، جريانات سياسي به شكل سازماندهي شده فعاليت داشته و در عرصه سياست به رقابت با يكديگر پرداخته اند. در دوران مشروطيت، حزب دموكرات از احزاب تعيين كننده و تاثيرگذار در سرنوشت مسائل سياسي بوده است. كتاب تاريخچه احزاب و حزب دموكرات ايران با تحليل شرايط ظهور احزاب چگونگي شكل گيري حزب دموكرات و فعاليت هاي آن را به بحث مي گذارد. دبير بهشت نوشته: علي رضا علي نژاد /قمي ناشر: نشر /رسانش قيمت: تومان. 450 دبير بهشت، داستان هايي را درخود جاي داده است كه در جامعه و در گوشه و كنار، شاهد آن بوده و هستيم. اين كتاب، اولين اثر نويسنده است و در دو بخش قصه هاي تنهايي (شامل سه داستان ) و قصه هاي توس (شامل هفت داستان ) به چاپ رسيده است.