Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800204-51248S1

Date of Document: 2001-04-24

بررسي بازتاب سياستهاي طالبان در اداره امور آموزشي حتي يك ميكروسكوپ هم وجود ندارد! نگاهي به تلاشهاي انجام شده براي بازسازي دانشگاه كابل مركز رايانه دانشگاه كابل اخيرا افتتاح شد. اين مركز مجهز به سه دستگاه رايانه و يك چاپگر اهدايي است. چهار يا پنج دستگاه رايانه ديگر در سراسر دانشگاه كابل يافت مي شود، اما از آنجايي كه قسمتهاي ديگر فاقد برق است، دانشجويان ناچارند با پشت سر گذاشتن راهروهاي تاريك به اين اتاق كوچك بروند كه با يك لامپ روشن شده است. به گزارش رويتر، دانشگاه كابل زماني يكي از بهترين دانشگاههاي منطقه، پيشتاز حركت نوزايي بود كه در دهه هاي 1970 1960 و افغانستان را در برگرفت. امروز تلاش براي بازسازي اين دانشگاه در جريان است. بسياري از ساختمانهاي آن به خصوص بر اثر نبردهاي سالهاي اوليه دهه 1990 ميان جنگ سالاران تخريب شده است. اين دانشگاه تقريبا فاقد برق است، تجهيزات برق رساني آن از بين رفته است و آب از لوله هاي بسته نشت مي كند. بسياري از كتابهاي كتابخانه دانشگاه به منظور فروش يا آتش زدن براي توليد گرما به غارت رفت. حقوق استادان حداكثر معادل 32 دلار در ماه است. محمد اعلم همدرد رئيس ساله 32 دانشكده پزشكي كه بزرگترين دانشكده از 14 دانشكده اين دانشگاه است، مي گويد: تجهيزات، كتاب و رايانه به مقدار كافي وجود ندارد. تمام آزمايشگاهها ويران شده است. حتي يك ميكروسكوپ هم وجود ندارد. در ساختماني متروك در دانشكده پزشكي، اتاق به رنگ سبز و سفيد رنگ آميزي شده است. دانشگاه لوما ليندا در ايالت كاليفرنيا يك مركز آموزش از راه دور براي ارائه اطلاعات پزشكي براي هيات علمي و دانشجويان در اين جا راه اندازي كرده است. دانشگاه لوماليندا كه وابسته به يكي از فرقه هاي مسيحي است و رياست آن را خانمي برعهده دارد، در حال تجديد روابط ديرينه با افغانستان است. اما بازسازي روابطي كه تا پيش از اشغال افغانستان توسط شوروي در سال 1979 و آغاز جنگ وجود داشت، آسان نيست. دانشگاه لوماليندا قصد دارد اعضاي هيات علمي خود را به طور دوره اي به دانشگاه كابل بفرستد، اما زندگي در شهري كه زمامداران طالبان مردم را مجبور مي كنند پس از 9 شب در خانه بمانند دشوار است. به علاوه هضم ديدگاه جنبش طالبان در مورد آموزش زنان براي نهادهاي آموزشي جهان كه به فرصت آموزشي يكسان براي دو جنس قائل هستند، دشوار است. به طور رسمي، طالبان مي گويند طرفدار آموزش زنان هستند، اما فقط زماني اجازه اين كار را مي دهند كه كلاس درس جدا و به علاوه هيات علمي و حمل ونقل مجزا هم فراهم باشد. نتيجه آن شده است كه عملا نيمي از جمعيت افغانستان به جز آناني كه در خانه درس مي خوانند، از آموزش محروم هستند. شمار ثبت نام در دانشگاه كابل كه سابق بر اين دختر و پسر در آن با هم درس مي خواندند از 9000 نفر در حدود 25 سال پيش به حدود 6500 نفر كاهش يافته است هر چند كه برخي از كارمندان آن مي گويند رقم درست حدود 5000 نفر است. مولوي پير روحاني رئيس دانشگاه كابل كه پس از به قدرت رسيدن طالبان در سال 1996 به اين سمت منصوب شد مي گويد: شمار دانشجويان به اين علت پايين است كه دختران در اين دانشگاه درس نمي خوانند. تلاشهايي در جريان است تا تدريس زنان در دانشگاه از سر گرفته شود، اما طرفداران اين كار ترجيح مي دهند بي سروصدا كار كنند و بي دليل باعث حساسيت و دخالت پليس مذهبي نشوند. تنها رشته اي كه آموزش آن توسط طالبان ممنوع شد، موسيقي، مجسمه سازي و نقاشي از موجودات زنده بوده است. اين ممنوعيت ناشي از نوعي طرز تلقي از احكام اسلام است كه طالبان را بر آن داشت مجسمه هاي عظيم بودا را در استان باميان ويران كنند. هر چند كه تعداد زيادي از كتب كه بنابر تشخيص طالبان غيراسلامي بوده اند، نابود شده اند، هنوز كتابهايي مثلا در مورد موسيقي آمريكا در كتابخانه كابل وجود دارد. در خلال دو ماه گذشته طالبان براساس حكم پيشواي مذهبي خود ملامحمد عمر به، طور نظام مند به تخريب برخي از ميراث فرهنگي كشور پرداخته اند. رئيس دانشگاه كابل كه خانواده اش در پاكستان زندگي مي كند، مي گويد قصد دارد نظام پشتيباني دانشگاههاي خارجي را از دانشكده ها مجددا احيا با كند اين حال وي تصريح كرد نمي خواهد به روزهايي كه عقايد غربي آزادانه در دانشگاه ترويج مي شد، بازگردد. او مي گويد: در سالهاي دهه 1970 استادان و دانشجويان خارجي در دانشگاه كابل درس مي دادند و در مي خواندند آن زمان آزمايشگاهها و مواد آموزشي خوبي وجود داشت، اما آنان دور از فرهنگ و سنت افغانستان اكنون بودند تفاوت زيادي با گذشته ديده مي شود. البته دانشگاه كابل وضع خوبي ندارد. اما ما در برآوردن نياز جامعه حركت مي كنيم. هدف اصلي ما حفظ سنت، فرهنگ و دين است. مترجم: وحيد رضانعيمي