Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800204-51247S2

Date of Document: 2001-04-24

فهرست قانون آيين دادرسي دادگاههاي امور كيفري عمومي و انقلاب در نويسنده: حميد /محمدي انتشارات خط چاپ /سوم /اول 1379 شمارگان 3300 /نسخه بهاتومان 1200 در اين كتاب برخلاف عنوان اصلي اش، علاوه بر متن مواد قانون جديدآيين دادرسي كيفري شرح، مختصر و مفيد قانون و همچنين اشكالات وارد بر آن ارائه شده است. نويسنده كه از قضات مجرب دادگستري در دادگاه تجديد نظر و مدرس دانشگاه مي باشد با استناد به ساير قوانين مرتبط با موضوع كتاب و آراي وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور، همچنين نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه و بخشنامه ها به تبيين روشن تر مواد قانوني پرداخته است. ويژگي اين كتاب امكان استفاده آسان عموم مردم از آن، به خصوص مراجعين به دادگستري مي باشد.