Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800204-51246S4

Date of Document: 2001-04-24

اخلاق شهروندي طبابت ناقص براساس يك خبر هفته گذشته بيماري را پس از آنكه بنا به سفارش هاي متفاوت اقوام و بستگان به مصرف انواع داروهاي گياهي و شيميايي روي آورده بود در يك وضعيت بحراني به بيمارستان رساندند. پزشكان پس از معاينه و آزمايش هاي لازم، علت دردهاي شديد در ناحيه شكم بيمار يا به قول خودمان دل درد! را، ناشي از پرشدن كيسه صفرا تشخيص دادند و پس از عمل جراحي، حال اين بيمار كه يك بانوي خانه دار است روبه بهبود گذاشته است. آگاهي نسبي ما از خواص داروها به ويژه داروهاي سنتي، يك امتياز محسوب مي شود، اما اگر به اعتبار همين اطلاعات ناقص، خود را مجاز به تجويز دارو براي بيماران بدانيم، به آساني جان آنها را به خطر مي اندازيم. امروزه حتي تجويز داروهاي گياهي نيز نيازمند دانش و تجربه كافي است و اگر افرادي از سر دلسوزي اما با دانش و تجربه ناكافي وارد قلمرو پزشكي شوند، مغاير با هدفي كه در پيش دارند موجب وخامت وضع بيمار و گاهي نيز از دست رفتن جان او مي شوند. دلسوزانه ترين كار در چنين شرايطي رساندن بيمار به پزشك متخصص و مراكز درماني است. تنها از اين طريق مي توان به شناسايي نوع بيماري و مداواي آن اقدام كرد.