Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800203-51240S7

Date of Document: 2001-04-23

بررسي كاركردهاي علوم ارتباطات در زندگي شهري گروه شهري: كاركردهاي علوم ارتباطات در زندگي شهري با هدف توسعه، همگرايي و روند نوين زندگي شهرنشيني در همايشي يك روزه در شهرداري منطقه شش تهران مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه شش تهران، اين همايش از سوي معاونت اجتماعي و فرهنگي اين شهرداري و با همكاري تشكل غيردولتي انجمن زنان پيشرو برگزار شد. براساس اين گزارش، موضوع پديده هاي جديد ارتباط جمعي و نيازهاي جديد زندگي شهرنشيني و همچنين ارتباط متقابل اين پديده ها با يكديگر و نقش روابط عمومي در پويايي، طراوت و شادابي روح شهرنشيني، محورهاي سخنراني شركت كنندگان و ازجمله چند تن از اساتيد دانشگاه بود.