Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800203-51240S4

Date of Document: 2001-04-23

مديركل سابق حراست شهرداري تهران تبرئه شد گروه شهري: دادگاه تجديدنظر استان دو سال پس از اجراي حكم حبس و انفصال از خدمت در خصوص مديركل سابق حراست شهرداري تهران اعلام نمود وي قانونا مستوجب حبس و انفصال نبوده است. محمدعلي نساجيان مديركل سابق حراست شهرداري تهران كه در سال 75 و به دنبال انتخابات دور پنجم مجلس شوراي اسلامي به اتهام دخالت در انتخابات دستگير شد و بعدها به 6 ماه حبس و سه سال انفصال از خدمت محكوم و حكم در مورد او اجرا شده بود از طريق ديوان عالي كشور اقدام به درخواست اعاده دادرسي نمود و پس از طي مراحل دادرسي، دادگاه تجديدنظر استان اخيرا اعلام نمود كه حبس و انفصال اعمال شده در خصوص وي قانوني نبوده است. قابل ذكر است مشاراليه در مورد پرونده ديگري نيز مدتها در زندان بسر برد و بعدا در دادگاه تجديدنظر راي به بي گناهي مشاراليه داده شده بود.