Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800203-51235S13

Date of Document: 2001-04-23

اولويت هاي پژوهشي استان تهران در سال 80 اعلام شد گروه علمي فرهنگي: محورها و اولويتهاي پژوهشي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، حمايت ويژه از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري خواهد بود. به گزارش روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران اندازه گيري شاخص هاي فرهنگي و هنري در استان تهران و توليد اطلاعات در اين زمينه بررسي، وضعيت فرهنگ عمومي در استان تهران و مشكلات و نارسائيهاي موجود و ارائه پيشنهادهاي كاربردي از اولويتهاي مورد توجه است. بررسي اثر بخشي سياستها و برنامه هاي فرهنگي و هنري اجرا شده، در حال اجرا و پيش بيني شده، بررسي شيوه هاي ارتقاي بهره وري از منابع موجود در استان تهران در اجراي اهداف و مقاصد فرهنگي و هنري اداره كل ارشاد تهران از ديگر اولويتها است. همچنين بررسي شيوه هاي همكاري با سازمانها و نهادهاي پژوهشي و ارتقاي بهره وري، بررسي ارزشها، نگرشها، آگاهيها و رفتارهاي فرهنگي، بررسي اثر بخشي عملكرد و ميزان استفاده از كالاهاي فرهنگي در استان و بررسي سياستهاي عملكرد فرهنگي اداره كل ارشاد تهران و ميزان اثربخشي از ديگر محورها است.