Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800203-51234S8

Date of Document: 2001-04-23

به دادگاه مدير مسئول روزنامه همبستگي احضار شد گروه اجتماعي: مدير مسئول روزنامه همبستگي به شعبه 1410 مجتمع قضايي كاركنان دولت احضار شد. به گزارش روابط عمومي همبستگي براساس احضاريه اي كه در /2/80 1تاريخ از سوي شعبه 1410 مجتمع قضايي كاركنان دولت صادر شده و در /2/80 2تاريخ به دفتر روزنامه همبستگي واصل شده دكتر ابرهيم باي سلامي مدير مسئول روزنامه همبستگي از سوي دادگاه احضار شده است. براساس اين احضار نامبرده موظف به حضور در دادگاه ظرف 3 روز پس از رويت احضاريه شده اما دليل احضار و نوع اتهام ذكر نشده است.