Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800203-51234S7

Date of Document: 2001-04-23

ديدار هيات مديره انجمن صنفي عليرضا رجايي روزنامه نگاران با خانواده گروه اجتماعي: اعضاي هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران عصر روز جمعه با خانواده عليرضا رجايي ديدار كردند. در اين ديدار مادر عليرضا رجايي ضمن رد اتهامات مطروحه گفت: چگونه فردي كه مدتها داوطلبانه در جبهه هاي جنگ حضور پيدا كرده مي تواند به عنوان روياروي نظام مطرح؟ شود وي گفت: فرزندم همواره بر روشهاي اصلاحي تاكيد داشت و نه هيچ چيز ديگر. يكي از اعضاي هيات مديره انجمن نيز ضمن اظهار تاسف از مساله اي كه براي رجايي پيش آمده ابراز اميدواري كرد كه با رايزني هاي به عمل آمده وي هرچه زودتر آزاد شود و به ميان خانواده و جمع همكاران خود بازگردد. خاطرنشان مي گردد كه عليرضا رجايي يكي از اعضاي هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران است كه در اواخر اسفند ماه بازداشت شد.