Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800203-51233S3

Date of Document: 2001-04-23

با مردم حقوق كم و قيمتهاي بالا در حالي كه به حقوق كارمندان مبلغ اندكي اضافه شده، افزايش قيمت ها در بعضي از مواد خوراكي و خدمات حدود50 درصد مي باشد، سازمان حمايت از مصرف كنندگان در اين ميان چه نقشي؟ دارد توفيقي - تهران جناح هاي سياسي و شعور مردم از بركت انقلاب اسلامي و تحولات پرفراز و نشيب دو دهه اخير آگاهي ها و شعور سياسي مردم كشور ما رشد قابل توجهي يافته است. در چنين جامعه اي، تشكل ها و جناح هايي مي توانند در ميان مردم پايگاه پيداكنند كه رفتار و اعمالشان منطبق بر خرد و هم سطح شعور جامعه در باشد غير اينصورت نتيجه معكوس خواهدبود. مصطفي - ش - كرج از بيمارستان ها و پزشكان جويا شويد از انعكاس مشكلات مربوط به آلودگي صوتي در تهران كه در صفحه آخر همشهري درج شده بود، متشكرم اما بهتر است مسئولان مربوطه آمار مربوط به ضايعات شنوايي مردم را از بيمارستان ها و متخصصان گوش و حلق و بيني طلب كنند تا معلوم شود در اين شهر سر و صدا و آلودگي صوتي به ويژه از طريق صداي بوق غيرمجاز خودروها با اعصاب و شنوايي مردم چه؟ مي كند فريده -م -پرستار از تهران كمبود علائم راهنمايي در تونل هاي موجود و فعال جاده چالوس نصب علائم راهنمايي و رانندگي ضرورت دارد تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگيري شود. محسن صارمي -تهران كنتورهاي معيوب از سه سال پيش كنتور آب خانه ها در شهر مسجد سليمان دچار نقص فني شده و به دليل همين نقص، بعضي از شهروندان مجبورند آب بهاي بيشتري بپردازند. شهروند ساكن مسجد سليمان دست انداز در سراشيبي در سراشيبي پل لشكرك - بلوار استخر به سمت جنوب، بر اثر حفاري هاي گوناگون دست اندازهاي شديدي به وجود آمده و به خودروها خسارت وارد مي كند. مافي -تهرانپارس