Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800202-51229S1

Date of Document: 2001-04-22

نمايشگاه عرضه مستقيم كالا،؟ چرا * وارد نشدن نظام دولتي در چرخه توليد تا مصرف و اجازه دادن به بخش خصوصي جهت ايجادسازوكاري مناسبجهت تسهيل اين چرخه شايد راه حل اين مشكل باشد. وحيدرضا نعيمي در خلال چندسال اخير، براساس عادتي نوخاسته، در آستانه فرارسيدن سال نو نمايشگاه پوشاك در تهران و بسياري از شهرهاي ديگر كشور برگزار مي شود. در تهران، سيل خريداران اجناس نوروزي در طول برگزاري نمايشگاه كه معمولا در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي برگزارمي شود، به طوري است كه از صبح تا شب تراكم شديدي در خيابانهاي اطراف، محل نمايشگاه تا فاصله زيادي ايجاد مي شود. در سالهاي گذشته، هرازچندي در مورد انتقال محل نمايشگاههاي دائمي يا دست كم برگزاري برخي نمايشگاهها مانند نمايشگاه پوشاك به مكاني ديگر صحبت مي شد. اما اخيرا در اين باره اصولا هيچ صحبتي نمي شود وراه بندانهاي سنگين كه در حالت عادي در پايان سال به علت تحرك فزاينده مردم در خيابانهاي تهران پديد مي آيد، در اطراف محل نمايشگاه پوشاك وضعي سرسام آور پيدا مي كند. شايد صحبت از انتقال محل نمايشگاههاي دائمي به نقطه اي ديگر نيازمند تعمق بيشتري در آثار مثبت و منفي آن باشد، اما نفس برگزاري نمايشگاههايي همچون نمايشگاه پوشاك كه انبوه خريداران ارزان خواه به آن هجوم در مي آورند، اين محل كه باعث تراكم شديد ناشي از رفت وآمد مردم در محدوده اين نقطه مي شود، به اعتقاد نگارنده جاي پرسش دارد. فلسفه برگزاري نمايشگاه پوشاك در پايان فصل زمستان به ادعاي برگزار كنندگان آن كوتاه كردن دست واسطه ها و عرضه مستقيم از توليد به مصرف است. فعلا در صحت و سقم اين ادعا سخني نداريم و خريداران بايد در اين باره نظر دهند. اما پرسش اصلي اين است كه حتي اگر اين ادعا درست باشد، آيا اين كار معقول؟ است خريدهاي نوروزي خانواده ها در آستانه نوروز زمان رويايي بسياري از فروشندگان ومغازه داران است. فروشندگاني كه در طول سال از رهگذر عرضه اجناس گذران زندگي مي كنند، همواره به پايان سال چشم دوخته اند كه شايدبتوانند باقيمانده اجناس خود را بفروشند و سودي بيشتر كسب كنند. بسياري از آنان هم پيشاپيش - باخوش خيالي - اجناس زيادتري را از توليدكنندگان مي خرند تا به مردم خريدار عرضه كنند. اصولا در تمام كشورهاي جهان پايان سال روياي بسياري از فروشندگان است، فروشندگاني كه گاه با انواع روشهاي اعتباري مانند صدور چك، نسيه و غيره جنس تهيه مي كنند و به اميددوره فروش آخر سال عرضه مي كنند. يك نتيجه طبيعي برگزاري نمايشگاه پوشاك اين است كه فروشندگان به خصوص كسبه خرده پا از حجم تجارت پايان سال بي بهره مي مانند. اجناسي كه به اميد فروش شب عيد خريده اند، روي دستشان مي ماند و آنان اغلب ناچار مي شوند به علت فرارسيدن سررسيد چكهاي خودآنها را با زيان بفروشند. اين اتفاقي است كه در خلال سالهاي اخير در كشورمان رخ داده است. بسياري از فروشندگان خرده پا از همين رهگذردچار چنان زياني شده اند كه نتوانسته اند كمر راست كنندو به علت برگشت چك راهي زندان شده اند. شمار زياد زندانيان مرتبط با چك كه به نفر 14000حدود برآورد مي شود، فقطبه علت كلاهبرداري آنان نيست. بلكه بسياري از آنان كسبه خرده پايي هستند كه سهمي از بازار كار كشور نداشته اند و به آرزوي گذران زندگي ناچار شده اند با اين در و آن در زدن سرمايه اي اندك فراهم آورند و مغازه اي تهيه كنند. بيكاري موجود چنين راهي را به اجبار در جلوي صدها هزار نفر از جوانان اين كشور گذاشته است، جواناني كه اغلب با تلاش والدين خود وارد كار و كسب مي شوند و چه بسا به تلخي و سختي شكست مي خورند. چرخه توليد، عرضه و مصرف كالا اصولا در همه جاي دنيا متوليان خاص خود در رادارد هيچ كجا تلاش نمي كنند كه مثلا واسطه را حذف كنند، بلكه با فراهم آوردن زمينه مناسب اين هدف دنبال مي شود كه حجم توليد بالا رود، واسطه ها با انضباط بيشتري عمل كنند تا نهايتا مشتري راضي باشد. اگر در كشور ما ذهنيت مثبتي نسبت به صاحبان كار و كسب آزاد، سرمايه دار و غيره وجود ندارد، ناشي از عملكرد برخي از اين افراد است كه البته ريشه در وجود زمينه مستعد خلافكاري دارد. راه مقابله با اجحاف برخي فروشندگان، عرضه به اصطلاح مستقيم كالا نيست. شمار بالاي وجود مغازه در شهرهاي كشور نسبت به جمعيت آشكارانشان دهنده واقعيت تلخ بيكاري است. نبايد فراموش كرد اين افراد اكثرا جوان به ناچار تن به اين كار داده اند. آنان حق زندگي شرافتمندانه دارند. حق تشكيل خانواده دارند. با ناديده گيري حق فعاليت اقتصادي كه اوج آن در پايان سال است اين فروشندگان عمدتا كم بنيه، توان بقا را از دست مي دهند و سر از زندان درمي آورند. قانون فعلي چك تنها علت پرشماري زندانيان مرتبط با چك نيست، بلكه كارهايي از اين دست - كه ظاهرا با نيت خير - انجام ضربه مي شود، سنگيني به مغازه داران كم توان وارد مي كند كه اغلب به خانواده هايشان نيز سرايت مي كند و گاه آن را متلاشي مي كند. وارد نشدن نظام دولتي در چرخه توليد تا مصرف واجازه دادن به بخش خصوصي جهت ايجاد سازوكاري مناسب جهت تسهيل اين چرخه شايد راه حل اين مشكل باشد. اصولافروش آخر سال در همه كشورها همواره با تخفيف در قيمت كالاها همراه است. ايجاد نمايشگاههاي عرضه مستقيم ممكن است سودي به همراه داشته باشد، اما اين سود در وهله اول نه نصيب خريداران كه در واقع عده اي ديگر مي شود، در عوض زيان آن كه ممكن است به چشم نيايد، گريبانگير عده بسيار بيشتري مي شود.