Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800201-51215S2

Date of Document: 2001-04-21

زندگي پرندگان زندگي ماست دراين وقت از سال پرندگان پس از گذراندن روزهاي دشوار زمستان در آشيانه هاي خود واقع در دامنه كوهها، باغها و برفراز درختان و زير سقف بعضي از خانه ها و شكاف ديوارهاباشكوه تمام به زندگي روي آورده اند. زوج هاي پرنده با تلاش خستگي ناپذير در آشيانه اي كه با زحمت بسيار ساخته اند، سرگرم جمع آوري قوت وغذا مي باشند، تا در آينده بچه هاي خود را پرورش بدهند و مثل همه زندگان كره زيست، خانواده تشكيل بدهند و به تداوم زندگي در پهنه وسيع جهان هستي كمك كنند. اما كساني كه با تفنگ، قلب پرطپش عاشق پرندگان را هدف مي گيرد، چه چه پير، جوان و چه نوجوان و يا كودك، آيا به زندگي اعتقاد؟ دارند آيا دوستدار زندگي اند و يا دشمن آن. متاسفانه در روز 13 فروردين ماه امسال وقتي خانواده ها براي گذراندن آيين باستاني سيزده بدر به كوه و دشت و صحرا رفته بودند، در منطقه تهرانپارس و در نزديك پارك جنگلي، نزديك خيابان استخر شاهد بودم كه چند كودك با تفنگ بادي، گنجشك هاي بالاي درخت را هدف گرفته اند و هنگامي كه به آنها اعتراض كردم، پدر كودكان به جاي آن كه، فرزندانش را از اين عمل زشت بازدارد، از كار آنها پشتيباني كرد. من مشكل اساسي را در مربيان آموزشي مي بينم چرا كه در مدارس بايد مدام به كودكان گفته شود كه زندگي حيوانات واز جمله پرندگان را به خطر نيندازند. همچنين، صدا وسيما و مطبوعات بايد مدام از خانواده هابخواهند كه در مراقبت از زندگي حيوانات و پرندگان بكوشند و همواره بايددر كتابهاي درسي مراقبت از زندگي حيوانات كه بخشي از زندگي جهان هستي را تشكيل مي دهند و از مخلوقات خداوند متعال مي باشند به عنوان درس گنجانده شود. در بهار، زندگي را پاس داريم تا خداوند متعال ما را در پناه الطاف بيكران خود قرار دهد، همچنان كه از بين بردن بدون دليل زندگي حيوانات، در نظام هستي، بي كيفر نمي باشد. بلال خيري