Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800130-51206S10

Date of Document: 2001-04-19

هاشمي شاهرودي: نگرش هاي متفاوت علمي مانع توسعه قضايي است گروه سياسي: رئيس قوه قضاييه ديروز در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاه گفت: قوه مقننه و قانونگذاري كشور هم مانند قوه قضاييه نياز به اصلاح دارد. آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي افزود: تصويب طرحها و قوانين بدون يك نگاه مشكلات نظام مند، زيادي را براي قوه قضاييه و قوه مجريه پديد آورده است. هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در حوزه علوم و دانش قضايي و احكام آن، برداشت ها و نگرشهايي در ذهن و فكر وفرهنگ صاحبنظران نهادينه شده كه مانع جدي فراروي توسعه قضايي است. رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در همين مملكت دادسراها و قاضي ايستاده را حذف كرده اند و دادگاههاي عام را تشكيل دادند، با اين استدلال كه خلاف شرع است. وي با اشاره به اين كه آيين دادرسي و شيوه هاي كشف جرم با توجه به روح حاكم بر انديشه هاي اسلامي تدوين نشده است، گفت: ما در حوزه علوم اجتماعي و مديريت، آموزه هايي بسيار انساني و جامعه ساز داريم كه اگر استخراج و نهادينه شود، در كشور تحول مديريتي و اجتماعي پديد خواهد آمد.