Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800130-51204S1

Date of Document: 2001-04-19

سخني با خوانندگان بهاي تكفروشي روزنامه همشهري از روز شنبه اول ارديبهشت تومان 10 افزايش مي يابد. خوانندگان ارجمند همشهري به خوبي آگاهند با توجه به افزايش بهاي مواد و خدمات موردنياز روزنامه، علي رغم ميل به ثابت نگهداشتن بهاي تكفروشي، گريزي از افزايش اين رقم نداريم. با اين حال بهاي تكفروشي روزنامه همشهري همچنان از ميانگين بهاي روزنامه هاي كشور پايين تر خواهد ماند و اميدواريم اين روند ادامه يابد و بتوانيم همواره همشهري را با حداقل قيمت به دست علاقه مندان آن برسانيم.