Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800130-51198S4

Date of Document: 2001-04-19

افاغنه قاچاقچي گروگان خود را به شهادت رساندند گروه اجتماعي: اشرار و افاغنه قاچاقچي مستقر در ارتفاعات كوهپايه شهرستان بردسكن يكي از گروگان هاي خود را به طرز فجيعي به شهادت رساندند. به گزارش خبرنگار ما اشرار و افاغنه قاچاقچي سوم فروردين ماه سال جاري در مزرعه كوهستاني معروف به لسك با نيروهاي مسلح مردمي كه سرگرم كار كشاورزي بودند درگير شده و پس از به شهادت رساندن حسن كريمي دو همراه ديگر او را به گروگان گرفته و همراه با سلاح قرباني از صحنه گريختند. آنهاساعت 48 بعد يكي از گروگان ها را كه پيرمرد بود با پيغام به داخل روستا فرستادند. پس از آنكه پيرمرد نتوانست پيغام و مطالبه وجه نقد آدم ربايان را تامين كند اشرار و افاغنه قاچاقچي كشاورز ديگري به نام ابراهيم كريمي را در ارتفاعات منطقه كوه سرخ و هفت شاخ به طرز و شيوه آزاردهنده اي به شهادت رساندند. يكي از بستگان اين قرباني به نام محمد عباسي به خبرنگار همشهري گفت: آدم ربايان قاچاقچي و افاغنه شرور پوست صورت و بدن ابراهيم كريمي را كنده و پس از پرتاب از ارتفاع او را به حال خود رها كرده و از منطقه گريخته اند، آزار و شكنجه افاغنه به حدي بوده است كه همسر اين قرباني تنها از طريق لباس شوهرش موفق به شناسايي مرحوم ابراهيم كريمي شده است.