Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800129-51194S4

Date of Document: 2001-04-18

كروبي: انتفاضه اداره يك ملت است و با خشونت سركوب نمي شود گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: انتفاضه اراده يك ملت است و با خشونت سركوب نمي شود و خاتمه نمي يابد بلكه دامنه اين حركت و شعله اين آتش روزبه روز گسترده تر خواهد شد. آقاي كروبي كه در آغاز جلسه علني ديروز مجلس سخن مي گفت، اظهار داشت: صهيونيست ها همچنان به خانه ها، چادرها، مدارس، مزارع، باغات، كودكستان ها و بيمارستانها و ديگر مراكز حمله مي كنند و انسانهاي بي دفاع را به شهادت مي رسانند. به طوري كه درصد 30حدود از شهداي سرزمين هاي اشغالي افراد زير 15 سال هستند. وي خاطرنشان كرد: ادامه كشتار و حملات مسلما مساله را پيچيده تر مي كند و براي منطقه و جهان اسلام بسيار خطرناك است. نطق هاي پيش از دستور در جلسه علني ديروز مجلس، علاوه بر رئيس مجلس نمايندگان ساري، اصفهان، كازرون و ايلام نطق هاي پيش از دستور ايراد كردند سخنرانان ديروز از آقاي خاتمي خواستند در انتخابات 80 شركت كند. بهرامي: هزينه سياسي براي افراد مستقل بالاست سيد مسيح سليم بهرامي، نماينده مردم ساري اظهار اين مطلب كه عملكرد دولتها بوسيله امنيت، وحدت و رفاه ملي مورد سنجش قرار مي گيرد، گفت: امروز وضع امنيت فردي، اجتماعي و اقتصادي چگونه است، آيا هزينه سياسي براي افراد مستقل و صاحبنظر بالا؟ نيست وي افزود: آيا صحيح است كه شعار توسعه سياسي را بدهيم اما شرايطي فراهم شود كه عقلاي قوم خانه نشين؟ شوند آيا وضعيت مرزهاي ما امن است؟ آيا با اين قطببندي هاي شديدي كه در روزنامه ها به آن دامن زده مي شود به سمت وحدت پيش؟ مي رويم شيرزاد: دامنه اتهام براندازي فراگيرتر خواهد شد احمد شيرزاد نماينده مردم اصفهان تاسف عميق خود را از آنچه آن را شكستن حرمت تعدادي از فرهيختگان دانشگاهي و كساني كه به بهانه مشي سياسي احترام شخصيت علمي و موي سفيدشان را هم نگه نداشتند ناميد، اعلام كرد. وي گفت: كدام طرح براندازي موثرتر از آن است كه با هزار ابزار مشروع و نامشروع سعي كنيم خاتمي را كه به اعتراف دوست و دشمن آمدن وي به صحنه باعث استواري و اقتدار نظام شد، از صحنه به در؟ كنيم وي تصريح كرد: صد البته، دامنه اين اتهام براندازي روز به روز فراگيرترخواهد شد. رييس كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس گفت: سئوال اينجاست كه تا چه اندازه ملت بايد بابت بعضي تحليل هاتاوان و خسارت دهد عضو؟ فراكسيون جبهه دوم خرداداضافه كرد: اي كاش خود عزيزان لطف مي كردندو به مردم رهنمودي مي دادند كه اگر دركار قاضي محترمي يا مقام ارشدي خطايي رخ داد يا خداي ناكرده گرايشات سياسي وترجيحات ذهني خود را بر ادله قضايي، حقوقي و منطقي برتري داد، تكليف مردم وي؟ چيست افزود: شما بفرماييد در چنين صورتي چه سازوكاري براي اصلاح اموروجود دارد تا مردم همان كار را؟ بكنند و اگر پاسخي نداريد اين را بدانيد كه در نظرگاه مردم ميزان صداقت و عدالت يك رژيم بسته به آن است كه كژي مسئولان در آن رژيم چگونه راست ؟ مي گردد رييس كميسيون آموزش و تحقيقات در مجلس از آقاي خاتمي خواست با پاي گذاشتن به عرصه انتخابات اميد ملت را نااميد نگرداند. باقريان: وزارت اطلاعات ريشه بحرانهاي زنجيره اي را قطع كند نماينده مردم كازرون درمجلس گفت: اگر بحران آفرينان به جد توسط ارگانها و نهادهاي مسئول و مديران ارشد نظام در اسرع وقت خلع يد نشوند و ريشه بحران هاي زنجيره اي خشكانيده نگردد، هيچ قدرتي قادر به حفظ و تقويت اقتدار ملي نخواهد بود. محمدباقر باقريان نژادفرد خود با بيان اين مطلب اظهار داشت: زيبنده اين نظام، مردم و مسئولان متعهد و انقلابي آن نيست كه اجازه دهند جريانات مشكوك و چهره هاي نارشيد كه بعضا مغضوب امام ( ره ) بودند با تهديد، توطئه و پرونده سازي ها، تني چند از فرزندان رشيد اسلام، امام و ايران را با سوابق درخشان وانديشه هاي والا وغناي روحي بالا و تربيت يافتگان فرهنگ عاشورا به انزوا كشيده، مردم و نظام بويژه حوزه و دانشگاه را از فيض وجودشان محروم سازند. عضوكميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: رهبرمعظم انقلاب، درآغاز سال در پيام نوروزي خود، روي دو محور حياتي تكيه فرمودند، اقتدار ملي و اشتغال مولد كه لازم وملزوم يكديگرند، اما براي تحقق اهداف بزرگ شرايط مساعد لازم و ضروري است. وي در بخش ديگري از سخنان از خود، وزارت اطلاعات و دستگاههاي مسئول خواست كه ريشه بحران هاي زنجيره اي و دستهاي مرموز عناصر بيگانه و نااهل و نامعلوم - كه در تنش هاي سالهاي اخير نقشي فعال داشته اند - را در اين مقطع سرنوشت ساز بسوزاند. وي در ادامه، ازآقاي خاتمي خواست درانتخابات رياست جمهوري درخرداد شركت ماه 1380 كند. حيدري: مخالف را نبايد برانداز خواند عبدالرضا حيدري زاده نماينده مردم ايلام اظهار داشت: جامعه اي ره به صواب مي پيمايد كه انديشمندان و دانشوران آن از حاشيه وانزوا به درآيند و بي هراس از تعقيب و تهديد، البته در چارچوب قانون و هنجارهاي جامعه سخن بگويند. وي افزود: آيا برخورد با مردان انديشه و قلم و به زندان بردن آنها به نفع نظام و مردم و دين است؟ و يااگركسي، مخالف ما بود بايد براو مهر براندازي زد ودرمكانهاي نامعلوم محبوس كرد. وي بابيان اين پرسش كه چرا فقط بايد نهادهاي خاصي زير ذره بين قضاوت قرار افزود گيرند: مگر، ساير دستگاهها و نهادهاي رسمي و غيررسمي مصون ازخطا هستند كه فقط مطبوعات به مسلخ برده؟ مي شوند حيدري زاده تصريح كرد: مطبوعات، غيراز اطلاع رساني و نظارت اجتماعي چه خطاي بزرگي مرتكب شده اند كه بايد اينگونه توبيخ؟ شوند اگر مطبوعات برخي كجي و كاستيها را نزد افكار عمومي فاش مي كنند، بايد صورت مسئله را پاك؟ كرد وي خاطر نشان كرد: در زماني كه همه جناح ها اصلاحات را ضرورت مسلم جامعه مي دانند، چرا بايد ازبيان ناهنجاري ها و روشهاي ناصواب هراس داشته؟ باشيم وآيابراي انجام اصلاحات ابتدا نبايد كاستي ها و كجي ها درهمه حوزه ها را شناخت و سپس به اصلاح امور كمر همت؟ بست حيدري زاده از آقاي خاتمي خواست كه با حضورش دراين انتخابات، به خواست ملت ايران پاسخ مثبت دهد. مصوبات ديروز مجلس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با افزايش تعطيلي عيد سعيدفطر از يك روز به دو روز مخالفت كردند. به گزارش ايرنا، در جلسه علني ديروز مجلس، شوراول طرح مذكورمطرح شدكه نمايندگان به رد آن راي دادند و اين طرح به تصويب نرسيد. طراحان اين طرح پيشنهاد كرده بودند تعطيلات عيد فطر به دو روز افزايش پيدا كند و دولت يكي از تعطيلات رسمي را به جاي يك روز افزايش حذف كند. لايحه الحاق دو تبصره به ماده ( ) 1 قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور شور دوم طرح اصلاح ماده ( ) 11 قانون تاسيس سازمان تربيت بدني شور، اول لايحه اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام و كشوري طرح الحاق يك بند به تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 مصوبات ديروز مجلس بود. دراين نشست همچنين گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد رسيدگي به سئوال ولي الله شجاع پوريان، محمدعلي كوزه گر، علي ناصر نظري، محسن قوامي، آرمين و بهروز افخمي نمايندگان بهبهان، شهريار، اراك، قزوين و تهران در خصوص علت و نحوه واگذاري 200 هكتار از مرغوبترين زمين هاي شهرستان دماوند توسط منابع طبيعي به موسسه كيهان كه در جلسه علني مورخ /7/79 5از وزير جهاد سازندگي مطرح شده بود به اطلاع مجلس رسيد.