Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800129-51194S12

Date of Document: 2001-04-18

دي دار * مشهد: جمعي از شهروندان مشهدي با سه تن از اعضاي شوراي اسلامي اين شهر، در ارتباط با برخي مسائل و مشكلات شهر و شورا ديدار كردند. نيكوكاران نايب دكتر رئيس، مهاجرزاده و بتول گندمي اعضاي شورا، ضمن پاسخ گويي به پرسشهاي حاضران، سعي در تشريح ديدگاه هاي خود و فعاليت هاي شورا در طي ماههاي گذشته داشتندكه با استقبال شهروندان از برپايي اين ديدار روبه رو شدند. بلوري يكي از شهروندان مشهدي مهم ترين مسائل شهري را حيف سدمعبر، و ميل اموال دولتي توسط كارمندان و ساخت و سازهاي بدون ضابطه عنوان كرد و از اعضاي شورا خواستار توضيح در اين زمينه شد. دكتر مهاجرزاده نيز با بيان اين كه محيط سالم شهري تنها بامشاركت مردم ايجاد مي شود تاكيد كرد كه موضوع مشاغل مزاحم و سدمعبر نياز به ساماندهي دارد اما مشكلات مالي موجب شده است به رغم برخي اقدامات انجام شده كماكان شاهد اين معضل شهري باشيم وبراي ساخت و سازها اصرار داريم كه حتما بايد ضوابط شهري و قانون رعايت شود. گندمي در پاسخ به پرسش يكي ديگر از شهروندان كه پرسيد حقوق ومزاياي اعضاي شورا چقدر است گفت: براساس قانون حقوق اعضا بايد براساس 40 ساعت در ماه باشد وحتي اگر وقت بيشتري براي شورا بگذارند فقط بايد براساس 40 ساعت حقوق بگيرند و در اصل كار شورا افتخاري است و اين 40 ساعت هم بايدبراساس يك شصتم حقوق شهردار باشد. نيكوكاران حقوق بالاي مديران شهرداري و استفاده شخصي از خودروهاي دولتي را يادآور شد و اضافه كرد: ما به تازگي در شورا تصويب كرده ايم كه ضمن فروش خودروهاي دولتي بايد از خودروهاي اجاره اي استفاده كنيم، به هر حال شهرداري مشهد 12 هزار نيرو دارد كه كارآيي مطلوبي ندارند و ما سعي مي كنيم با تعديل نيرو، كارآيي نيروهاي تخصصي را بيشتر كنيم. او در جواب يكي از شهروندان كه گفته بود چرا در يكي از نشستهاي علني شورا جلسه را ترك كرديد گفت: ما در ارتباط با هفته نامه شهرآرا مصوبه اي داشتيم كه 6 ماه از آن نمي گذرد و در اعتراض به مصوبه جديد برخي اعضاكه غيرقانوني بود جلسه را ترك كرديم، چون وقت جلسه به آخر رسيده بود و با خروج ما جلسه از رسميت افتاد. گندمي نيز در پاسخ به سئوال يكي از حاضران با اين مضمون كه جرم هفته نامه شهرآرا چه بود كه انتشار آن متوقف شد خاطرنشان كرد كه شهرآرا متوقف نشده بلكه بودجه اش صفر اعلام شده است ما بودجه 436 ميليارد ريالي تصويب مي كنيم و هيچ كس در باره مباحث آن كنكاش نمي كند، اما درمورد نشريه شهرآرا حساسيت نشان مي دهند و من فكر مي كنم در هيچيك از شوراهاي شهرهاي ديگر كار ضدفرهنگي انجام نمي شود و اين اقدام در واقع بستن دريچه ارتباط مردم با مسئولان است، زيرا بودجه شهرآرا هزينه تهيه صندلي هاي اتوبوسهاي واحد هم نمي شود. در اين ديدار همچنين اعضاي شوراي اسلامي شهر مشهد قول دادند كه به نيازها و خواستهاي محلي حاضران رسيدگي كنند. * كرج: محمد دادگو يكي از اعضاي شوراي شهر كرج در ديدار از مناطق حاشيه اي شمال شرق اين شهر، ميزان رشد مهاجرپذيري كرج را كه به واسطه برخورداري از معيارهاي يك شهر صنعتي ايجاد /3 5شده درصد اعلام كرد و گفت كه همين مسئله موجب شده تا محدوده قانوني شهر به درستي تعيين نشود و تعريف مشخصي نيز از معيارهاي شهرنشيني دراين منطقه به دست نيايد. به اعتقاد دادگو تحميل جمعيت به كرج، حاشيه نشيني برخي از مهاجران، نبود قوانين و ضوابط شهري و ساخت وسازهاي غيرمجاز، تناسب بين فرهنگ شهري و شهرنشيني و جمعيت ساكن را به هم ريخته است. او با اين كه معتقد است ظرفيت جمعيتي شهر كرج حدود 600 هزار نفر است و امكان ارائه خدمات به شهروندان آن باتوجه به امكانات موجود براي بيشتراز 200 هزار نفر نيست جمعيت ساكن در اين شهر را /1 5ميليون نفر اعلام كرد.