Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800129-51193S1

Date of Document: 2001-04-18

معاون خدمات شهري شهرداري تهران: حفظ و نگهداري باغات خارج از اختيارشهرداري است گروه شهري: معاون خدمات شهري شهرداري تهران گفت: اگر باغات تهران از ابتدا در اختيار شهرداري تهران بود به طور قطع همه آنها به پارك عمومي و فضاي سبز تبديل مي شد. مهندس حقاني حفظ و نگهداري باغات را خارج از محدوده مسئوليتهاي شهرداري تهران دانست ويادآور شد كميسيوني سه نفره در سازمان پاركها و فضاي سبز تهران است و نظارت مستقيم و مستمر بر انجام اين كار دارند ولي در بررسي طرحهاي تفصيلي برخي از باغات در خانه هاي مسكوني قرار مي گيرند كه اين موضوعها در كميسيون به بحث گذاشته خواهد شد. به گفته وي يكي از اعضاي شوراي شهر عضو اين كميسيون مي باشد. حقاني با بيان اينكه شهرداري هيچگاه راي به قطع درختان باغ نخواهد داد افزود با اين حال در بعضي از پرونده هايي كه به اين كميسيون ارجاع مي شود، خانه هاي قديمي بزرگي وجود دارد كه پروانه ساختمان و پايان ساخت دارند كه نشان دهنده اين است كه اين منطقه محل مسكوني بوده كه با اخذ مجوز و پروانه اي كه دارد درختاني كه در مسير عمليات ساختماني است آنها را قطع مي كنند. معاون خدمات شهري شهرداري تهران با بيان اينكه در قانون مربوط به حفظ و گسترش فضاي سبز مشكلاتي وجود دارد و بايد اصلاح شود گفت: شهرداري تهران اين كار را كرده و بررسي هاي لازم را انجام داده و تقديم شوراي اسلامي شهر تهران جهت اقدامات بعدي كرده است. وي در پايان گفت: شهرداري در يك ماده واحده تبصره اي دارد كه براساس آن هر باغي كه درختان آن به طور غير قانوني قطع شود بايد آن باغ به نفع مردم توسط شهرداري ضبط شود.