Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800128-51185S15

Date of Document: 2001-04-17

با تصويب شوراي شهرميليارد 5 ريال صرف اصلاح ورودي هاي اصلي اسلامشهر مي شود براساس طرح شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر 5 ميليارد ريال براي اصلاح مبادي اصلي اين شهر اختصاص يافت. عليرضا گودرزي شهردار اسلامشهر در جلسه شوراي شهر افزود: اجراي اين طرح در دو سال آينده، نقش بسزايي در كاهش بار ترافيك مبادي ورودي و آلودگي هوا خواهد داشت. وي گفت: هم اكنون، روزانه بيش از يكصد هزار خودروي سبك و سنگين از اين مبادي تردد مي كنند كه مشكلات متعددي براي شهروندان ايجاد كرده است. وي اضافه كرد: طبق اين طرح، مبادي مختلف شهر به صورت چهارباغ، چهار باندي تندرو و كندرو با فضاي سبز 20 متري در وسط و در مجموع به عرض متر 105 ساخته خواهد شد. شهردار اسلامشهر با بيان اين كه با خريداري و تمليك اراضي مورد نياز براي اجراي طرح، به زودي كارهاي اجرايي احداث اين مبادي آغاز مي شود، نامگذاري خيابانها و معابرشهر، مكانيزه كردن جمع آوري زباله هاي شهري و احداث شهربازي در بوستانهاي مختلف را ازجمله فعاليت هاي عمراني شهرداري در سال 80 عنوان كرد.