Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800128-51184S1

Date of Document: 2001-04-17

براي جلوگيري از وقفه در امور شهرشوراي ميلياردريال 100شهر در اختيار شهرداري تهران قرار داد گروه شهري: بودجه سال 1380 شهرداري تهران و موضوع اعتراض فرمانداري به آن ديروز نيز بار ديگر در جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران مطرح شد. در ابتداي جلسه رحمت الله خسروي رئيس شوراي شهر اعتراض فرمانداري به بودجه شهرداري را وارد ندانست و گفت: بودجه شهرداري از نظر شورا لازم الاجراست و شهرداري مسئول ابلاغ و اجراي آن است. پس از آن شهردار تهران با اشاره به مشكل پيش آمده گفت: بودجه شهرداري به دليل اعتراض فرمانداري و بررسي آن در هيات حل اختلاف قابل اجرا نيست و اين هيات مي گويد اجراي حتي يك ريال اين بودجه غيرقانوني است. مهندس الويري افزود: شهرداري از آغاز سال جاري تاكنون به صورت غيرقانوني فعاليت مي كند و من به عنوان شهردار نمي توانم هيچ پرداختي را اجرا كنم زيرا مشكل ايجاد مي شود. وي سپس براي بررسي همه جانبه اين موضوع تقاضاي يك ساعت جلسه غيرعلني كرد كه از سوي اعضاي شورا پذيرفته شد و به غير از اعضاي شورا ساير حاضرين از جمله خبرنگاران تالار شورا را ترك كردند. ولي بحث تا پايان جلسه شورا همچنان به صورت غيرعلني ادامه يافت. اميرحسن عابديني عضو شورا در حاشيه جلسه غيرعلني گفت: با روند فعلي فكر نمي كنم اين جلسه به نتيجه اي برسد. مشكل اساسي اين است كه قانون شوراها در اين مورد صراحت ندارد و هر كس مي تواند خود را مدعي قرار دهد. وي درباره اعتراض شهرداري به بودجه گفت: شهرداري مقصر نيست بلكه اشكال از سيستم چرا است كه اگر شهردار را مواخذه و محاكمه كنند چه كسي مي خواهد جوابگو؟ باشد بايد قانون به گونه اي اصلاح شود كه اگر شهردار مصوبات شورا را اجرا كرد عملا شورا پاسخگو باشد نه شهردار. رئيس شوراي شهر در پايان جلسه غيرعلني با حضور در جمع خبرنگاران گفت: بودجه شهرداري شفاف و مورد تاييد اعضاي شورا و كارشناسان است و شورا به اتفاق بر اجراي بودجه مصوب خود تاكيد دارد. رحمت الله خسروي افزود: شهردار بايد بودجه مصوب را اجرا كند و شوراي شهر نيز ضمن حمايت از او، مسئول و پاسخگوي مشكلات قانوني خواهد بود. وي افزود: در صورت عدم اجرا و ابلاغ بودجه شهردار مسئول است و شوراي شهر در جلسات بعدي موضوع را بررسي و در اين باره تصميم گيري خواهد كرد. وي با اشاره به نتايج جلسه غيرعلني گفت: شورا همچنين تصويب كرد به منظور جلوگيري از هرگونه وقفه در امور شهر و شهرداري، انجام خدمات مورد نياز مردم تهران، پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان، هزينه آبوبرق در ماههاي فروردين و ارديبهشت مبلغ 100 ميليارد ريال در اختيار شهرداري قرار گيرد تا اين كارها انجام شود. خسروي تصريح كرد: به موجب همين مصوبه مقرر شد شورا با صدور بيانيه اي مردم را در جريان علل مشكلات قرار دهد. شورا هيچگونه بهانه اي را در رابطه با اينكه كار مردم به زمين گذاشته شود نمي پذيرد و نبايستي كارها متوقف شود. رئيس شوراي شهر گفت: فرمانداري در ارتباط با همه مصوبات شورا خود را دستگاه ذيربط مي داند; اين در حالي است كه فرمانداري تنها در مورد مسايل امنيتي و سياسي و مصوباتي كه ارتباط مستقيم با آن دارد، دستگاه ذيربط است نه بودجه شهرداري.