Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800128-51177S2

Date of Document: 2001-04-17

پروتئين و گردش خون كليدهاي پرپشت شدن مو به تصديق هر آرايشگري، گردش خون به نوبه خود در رشد مو دخيل است. تعدادي از مطالعات با اثبات اين كه افراد كم مو رگ هاي خوني كمتري دارند، اين مساله را تاييد مي كنند. گروه علمي دتمار كه كيئي چي رويانو متخصص، پوست، يكي از اعضاي آن است، دو دسته از موش ها را يعني موش هاي وحشي و موش هايي را كه به طور ژنتيك به گونه اي پرورانده شده اند كه اضافي VEGF- نام نوعي پروتئين - توليد مي كنند، با هم مقايسه كردند. مطابق تحقيقات اين تيم، موي موش هايي كه داراي اين پروتئين اضافي هستند در دو هفته اول زندگي شان سريعتر و پرپشت تر مي رويد. پس از تراشيدن موهاي اين موشها در 2 ماهگي موهايشان 70 درصد پرپشت تر از حد معمول رشد مي كنند. در اين دسته از موشها، رگ هاي خوني كه پيازهاي مو را احاطه كرده اند ضخيم تر هستند و زماني كه آنها با به كارگيري دارويي از توليد در VEGF موش هاي طبيعي جلوگيري مي كنند، حاصل چيزي به جز موش هاي كم مو و در بعضي جاها فاقد مو نخواهد بود. دتمار اظهار مي دارد: بنابراين تنظيم پروتئين مي تواند تاثير مستقيمي در حجم مو داشته باشد. وي افزود: اين كه آيا از طريق اين روش مي توان رشد موها را در انسان تسريع كرد يا نه، سوالي است كه به دنبال پاسخ آن هستيم. به كارگيري اين روش در مورد انسان چالش بزرگي است. منبع: /رويتر ترجمه: مليسا وفايي كيا