Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800128-51176S4

Date of Document: 2001-04-17

قالي و غبار قرن هاست كه قالي اين ايراني، زيباترين نشانه و نماد ويژگي اقوام گوناگون ميهن ما با شهرتي رشك برانگيز و در هاله اي از افسانه و اسطوره، به ميان مردم جهان رفته است. نقش و نگار اين قالي همچون قصه گويي شيرين بيان كار و تلاش، شور زندگي و هنر ايرانيان را بارها و بارها براي خارجيان بازگو كرده از است اين رو شوق سوزان دوستداران قالي ايراني را بايد در همين ويژگي ها كه راز ماندگاري اين محصول عالي ذوق و تمدن ايراني است، جست وجو كرد. قالي ما سده هاي پي در پي، در جهان به پرواز درآمد و نقش هاي رنگين و افسانه اي خود را به مثابه سفير خرد، هنر و تمدن ايرانيان به اقصي نقاط گيتي برد و با رونق داد و ستد همواره بر بلنداي كالاهاي صادراتي ما ايستاد و سرافرازانه از اقتصاد ملي اين سرزمين دفاع كرد. دريغا كه برخي آزمندان در وضعيتي كه قالي ايراني بي پناه تر از هميشه بود، آن شالوده استوار هنر و زيبايي را با خام طبعي دستمايه سود و سوداي خود كردند و ناپختگي و نوآوري هاي زيانبار در برخي مديريت ها، بر اين دشواري ها افزود و بازار قالي ايران را در غبار ركود و بدگماني فرو برد و عطش و نياز بازارهاي جهاني را بافندگاني در هند، چين، پاكستان و... كه طرحهاي كم نظير قاليبافان ما را به يغما برده بودند، پاسخ گفتند. در اين سالها، كارشناسان، پژوهشگران و دلسوزان واقعي بسيار كوشيدند تا با سخن و كلام و هشدارهاي خود، قالي ايراني را از بحراني كه به دلايل پيش گفته در آن غرق شده بود برهانند، اما به اين هشدارها كمتر توجه شد. حال كه بر پايه يك خبر كميته بررسي و رفع موانع صنعت فرش و ارتقاي كيفيت مواد اوليه مورد مصرف در اين صنعت بر آن شده است در سال 1382 از صدور فرش هاي ايراني بدون كيفيت جلوگيري كند. بايد گفت اميدي برتابيده است هر چند بسيار دير و پس از خسارات سنگين! كافي است، اعضاي محترم اين كميته نوشته هاي كارشناسان فرش را بار ديگر مرور كنند و بيماري قالي را از ريشه دريابند. آرشيو همشهري بسياري از اين هشدارها را در سينه دارد. اسماعيل عباسي