Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800127-51173S5

Date of Document: 2001-04-16

علاوه بر بودجه ميليارد 1000مصوبدولت ريال بودجه جديد به استان ها مي دهد * نمايندگان مجلس در نطق هاي پيش از دستور، درباره بازداشتهاي اخير سخن گفتند * كميسيون امنيت ملي، وزيران اطلاعات و كشور و فرمانده نيروي انتظامي را در ارتباط با قتلهاي مشهد به مجلس دعوت كرد * نماينده زاهدان: براساس قانون و نظر امام ( ره ) تحقيق درباره امنيت كشور منحصرا در اختيار وزارت اطلاعات است گروه سياسي: مجلس شوراي اسلامي ديروز دولت را موظف به توزيع يك هزار ميليارد ريال بين استانهاي كشور كرد. طرح توزيع يك هزار ميليارد ريال افزايش درآمد متفرقه در همه استانها براساس شاخص هاي لايحه بودجه سال 1380 كل كشور در جلسه علني ديروز مجلس كه به رياست آقاي كروبي تشكيل شد مطرح و تصويب شدتن 280 از نمايندگان در اعتراض به جداول تنظيمي اعتبارات عمراني استانها در سال جاري، طرح مذكور را با قيد يك فوريت تقديم مجلس كردند و يك فوريت آن در جلسه علني بيست ودوم اسفندماه گذشته به تصويب رسيد. با تصويب مجلس شوراي اسلامي، دولت مكلف شد يك هزار ميليارد ريال افزايش اعتبارات عمراني استانها از محل درآمدهاي متفرقه قانون بودجه سال 1380 كل كشور را براساس شاخص هايي كه در پيشنهاد ارقام اعتبارات عمراني براي استانها درلايحه بودجه امسال ملاك تصميم گيري بوده است، توزيع كند. اين مصوبه در صورت تاييد شوراي نگهبان اجرا خواهد شد. جلسه علني بعدي مجلس شوراي اسلامي فردا تشكيل مي شود. نطق هاي پيش از دستور محسن آرمين نماينده مردم تهران ديروز در نطق قبل از دستور اظهار داشت: كودتا خواندن پيروزي اكثريت، معنايي جز عدم پذيرش راي مردم و ايستادن در برابر اراده ملت ندارد. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: آنان كه برخورد با مخالفان را تحت عنوان برخورد با براندازان قانوني توصيه مي كنند، كساني هستند كه پيروزي رقباي اصلاح طلب و طرفدار نظام خود را كودتاي پارلماني مي خواندند. وي با بيان اين مطلب كه نهايت منطقي اين منطق، تمسك به ارعاب و سركوب است، گفت: اگر چنين منطقي بر نظامي حاكم شود، نظام هرچه باشد نظام مقتدري نخواهد بود. نايبرئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بخش ديگري از سخنانش به انتخابات رياست جمهوري در 18 خرداد سال جاري اشاره كرد و گفت: برخلاف دور گذشته كه توجهات همه جناحهاي سياسي معطوف به عرصه سياسي و رقابت انتخاباتي شده بود و هرچه رخ مي داد از جمله اقدامات غيرقانوني نظير كارناوال عصر عاشورا محدود به اين عرصه بود، اكنون حوادث و وقايع در عرصه ديگري طراحي و اجرا مي شود. آرمين گفت: شواهد آشكاري وجود دارد دال بر اينكه مخالفان افراطي اصلاحات نااميد از جلب افكار عمومي و حل و فصل امور از طريق رقابت آزاد و سالم سياسي براي شكست رقيب و خارج كردن وي از صحنه، استفاده از وجوه سخت افزاري قدرت را در دستور كار خود قرارداده اند. عضو فراكسيون جبهه دوم خرداد گفت كه مخالفان افراطي اصلاحات با استفاده از نفوذ خود در برخي قوا و نهادهاي قانوني از تمامي ظرفيت اين مراكز براي اجراي طرحهاي خود بهره مي برند. آرمين در پايان سخنانش گفت: از سوي موكلان خود از آقاي خاتمي تقاضا مي كنم با اعلام نامزدي خود براي انتخابات آينده، اميد به پيشبرد اصلاحات را بيش از پيش در ميان مردم خوب تقويت كند. مروت الله پرتو نماينده مردم خدابنده نيز در نطق پيش از دستور خودگفت: بعضي از نمايندگان مجلس تصور مي كنند با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري مي توانند با استفاده از باب حمايت از متهمان فضا را به نفع خود تغيير دهند. وي اظهار داشت: اصلاحات معنايش اين است كه اصلاح در همه امور باشد و استفاده ناصواب از تريبون مجلس و مورد وهن قراردادن دستگاهها و افراد حقيقي و حقوقي به صلاح هيچيك از جناح ها نيست. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه ادامه داد: سياست بازي تاريخ مصرف دارد، ملت ممكن است مدتي چنين رفتارها و گفتارها را باور كنند ولي يقينا پس از مدتي حمايت خود را نسبت به شيوه هاي خالي از صداقت و سياست كاري از دست خواهند داد و آن روزي است كه روز مصيبت بزرگ آن قبيل سياست كاران باشد. احمد ميدري نماينده مردم آبادان در مجلس نيز در نطق پيش از دستور گفت: هرگاه اعمال قدرت برخلاف خواست و اراده مردم باشد، نه تنها آن قدرت، اقتدار خوانده نمي شود، بلكه قدرت غيرمشروع و عين استبداد است. ميدري افزود: اقتدار و مشروعيت هر نظامي به آراي مردم است و براي نيفتادن به دامن استبداد هر حكومتي بايد به برقراري رابطه مستمر و نظام يافته با افكار عمومي، روي آورد و حتي قوانين خودرا منطبق با اراده مردم تغيير دهد. وي اضافه كرد: از اين روست كه بايد به نقد رفتار اركان حكومت از جمله قوه قضائيه نشست، بايد از قوه قضائيه، مجريه و مقننه و ساير اركان نظام پرسيد چه اندازه به آراء و افكار عمومي پايدار بوده اند و به آن حرمت؟ گذاشته اند نماينده مردم نطنز و قمصر در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در آينده نزديك از دست اندركاران انتخابات و جناحهاي سياسي خواست زمينه مشاركت هرچه بيشتر مردم را فراهم كنند. علي باغبانيان در نطق پيش از دستور خود تصريح كرد: هر قلم و قدمي كه باعث ياس و نااميدي مردم و بالطبع عدم شركت مردم شود، خلاف اقتدار ملي است. وي همچنين به نمايندگي از سوي حوزه انتخابيه خود، خواستار كانديداتوري مجدد آقاي خاتمي شد و آمادگي مردم حوزه انتخابيه خود براي همكاري با دولت آقاي خاتمي به منظور حل مشكلات كشور را اعلام كرد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در بخش ديگري از سخنانش از رئيس جمهوري خواست تا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف كند كه آيين نامه هاي اجرايي لازم براي برنامه توسعه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را هرچه سريع تر تهيه و ابلاغ نمايند.