Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800127-51166S4

Date of Document: 2001-04-16

اخلاق شهروندي شهروندان و يك شعار پسنديده شهر ما خانه ما شعاري است كه در ميان شهروندان ايراني جا افتاده است. اما هنوز تا عملي شدن اين شعار مفيد فاصله بسيار داريم. بسياري از ما بنا به عادتي كه از پيشينيان خود به ارث برده ايم، محيط خانه خود را پاكيزه نگاه مي داريم به طوري كه حتي غباري را در كنج خانه برنمي تابيم. اما آيا در بيرون از خانه نيز اين حساسيت را داريم. نگاه كنيد به نهرها، كناره خيابانها و پارك ها... روانشناسان مي گويند به هر اندازه اي كه محيط شهري آلوده باشد، آشفتگي هاي رواني و به اصطلاح فشارهاي عصبي و استرس در آن شهر بيشتر مي شود و اين عدم تعادل در شهرونداني كه در پاكيزگي وسواس دارند، نمود بيشتري مي يابد. به اين ترتيب هركدام از ما كه با ريختن زباله در نهرها، پرتاب زباله از خودرو به سطح خيابان و بزرگراه، محيط شهر را مي آلاييم در بروز عصبيت و آشفتگي هاي عصبي و رواني سهم بيشتري داريم. بسياري از بانوان در محيط خانه وقتي به هر دليل با نابجايي اشياء و يا آلودگي محيط روبرو مي شوند، تعادل عصبي خود را از دست مي دهند. اگر روزي فرا برسد كه هر يك از ما به عنوان شهروندان مسئول نسبت به محيط شهري از همين اندازه حساسيت برخوردار باشيم، شهر بزرگ تهران چهره بهتري پيدا مي كند. شهرهاي پاكيزه جهان در سايه تلاش و مشاركت صميمانه ساكنان آن به چنين موقعيتي رسيده اند. ما نيز بايد سهم خود را در پاكيزگي خانه بزرگترمان يعني شهر، بدست آوريم.