Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800126-51164S3

Date of Document: 2001-04-15

بدرفتاري عليه زندانيان زن در كانادا گروه اجتماعي: فعالان حقوق بشر و منتقدان سيستم زندان ها در كانادا شكايتي را درباره نحوه رفتار و تبعيض عليه زندانيان زن در كانادا تنظيم كردند. خبرگزاري كانادا پرس گزارش داد: تعدادي از سازمان هاي حقوق زنان و حقوق بشر در نظر دارند شكايتي عليه بد رفتاري با زنان زنداني در كانادا را به كميسيون حقوق بشر كانادا تسليم زنان كنند منتقد، سيستم زندان هاي كانادا را متهم كردند كه با اعمال تعصب در زمينه جنسيت، نژاد و عدم توانايي زنان زنداني آنان را مورد تبعيض قرار داده اند. اين گروه ها در اين شكايت مدعي آن هستند كه زنان زنداني در مراكز با ضريب ايمني بالا در مقايسه با مردان زنداني از خدمات اندكي برخوردار هستند. علاوه بر آن زنان زنداني كه دچار مشكلات رواني هستند از دسترسي به خدمات درماني مورد نياز محروم مي باشند. تنها مركز بهداشت رواني زنان زنداني در مراكز با ضريب ايمني پايين براي 13 نفر گنجايش دارد حال آنكه مردان زنداني از امكانات متعددي برخوردار هستند. اين شكايت تنها چند هفته پس از گزارشي منعكس مي شود كه طي آن تعدادي اززندانبانان زن از سوء رفتار ماموران ارشد نسبت به خود پرده برداشتند.