Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800126-51162S11

Date of Document: 2001-04-15

اظهارات رئيس فراكسيون دوم خرداد در مجلس درباره بازداشت هاي اخير و فعاليت هاي نهضت آزادي گروه سياسي: هر حركتي كه موجب خدشه دار شدن چهره نظام شود جرم محسوب شده و مسئول آن بايد پاسخگو باشد. اين مطلب را علي اكبر محتشمي پور رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد روز گذشته در جمع خبرنگاران در ارتباط با دستگيريهاي اخير توسط قوه قضائيه عنوان كرد. به گزارش خبرنگار همشهري وي در پاسخ به پرسشي در خصوص دستگيريهاي اخير گفت: ابتدا از اتفاقاتي كه رخ داده و دستگيريهايي كه صورت گرفته ابراز تاسف مي كنم و به عنوان نماينده مردم معتقدم تا زماني كه ابعاد اين قضيه روشن نشود اين حركات قابل پذيرش نيست. محتشمي در مورد فعاليت نهضت آزادي گفت: تا قبل از اجراي قانون احزاب، طبق نامه هشت ماده اي امام به دادستاني انقلاب، احزاب و گروهها مي توانستند فعال باشند جز آنهايي كه منحل شده بودند، ولي پس از فعال شدن كميسيون ماده ده احزاب و صدور پروانه، طبيعتا احزابي رسميت دارند كه پروانه فعاليت داشته باشند. نماينده تهران با اشاره به وجود دو نظر در مورد فعاليت احزاب و گروههاي سياسي گفت: يك نظر معتقد است هر حزب و گروهي كه منحل نشده باشد، حتي اگر پروانه نگرفته باشد مي تواند فعاليت نظر كند ديگر اين است كه گروههايي حق فعاليت دارند كه حتما اجازه فعاليت داشته باشند. محتشمي تاكيد كرد كه مجلس بايد تفسيري از قانون احزاب ارائه دهد كه آيا گروههايي كه بعد از انقلاب پروانه فعاليت نگرفته اند و منحل هم نشده اند مي توانند ادامه كار بدهند يا؟ نه