Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800126-51160S1

Date of Document: 2001-04-15

مهندس الويري: تهران /1 5روزانه ميليارد تومان درآمد /1 5و ميليارد تومان هزينه دارد گروه شهري: مهندس مرتضي الويري شهردار تهران از پروژه هاي منطقه 3 شهرداري تهران ديدن كرد. شهردار تهران در اين ديدار بر تغييرات شيوه مديريت و مردمي شدن اداره امور شهر تهران اشاره كرد و گفت: در حال حاضر مردم در تصميم گيريها شركت فعال و موثر دارند، به طوري كه نمود اين حضور را مي توانيم در وجود شوراي اسلامي شهر تهران و اعمال نظرات مردم در تصميم گيريها ببينيم. وي افزود: نمود ديگر اين حضور مشاركت كاركنان سازمانها در تصميم سازيهاست. وي تاكيد كرد: هر كارمندي بايد سازمان متبوعه اش را متعلق به خود و دخيل و موثر بر جرياناتي كه در سازمانش مي گذرد بداند كه در اين صورت كارها مي تواند به روش بهتري انجام پذيرد. شهردار تهران به /1 5ميزان ميليارد تومان درآمد روزانه شهرداري و /1 5ميزان ميليارد تومان هزينه هاي صرف شده روزانه توسط شهرداري اشاره كرد و گفت: در شهر بزرگ 8 ميليوني تهران كه يك سوم توليد ناخالص ملي در آن توليد مي شود، بايد راههاي متعددي براي كسب درآمد پيدا كرد، چرا كه كارهاي بسياري در اين شهر بر زمين مانده. وي در اين راستا به وضعيت اسفناك حمل و نقل اشاره كرد كه ساماندهي آن نياز به بيش از 3 هزار ميليارد تومان هزينه دارد كه اين رقم برابر با تمامي بودجه شهرداري است. الويري بر يافتن راهكارهايي جهت كاهش /1 5هزينه ميليارد توماني روزانه تهران اشاره كرد و گفت: به نظر مي رسد شيوه جمع آوري زباله در تهران صحيح نباشد چرا كه اين كار در كشورهاي ديگر به روشي تميزتر و باهزينه كمتر انجام الويري مي شود در اين زمينه بر آموزش شهروندان تاكيد كرد. شهردار تهران همچنين بر كاهش سفرهاي درون شهري كه در نهايت موجب كاهش هزينه حمل و نقل مبارزه با آلودگي هوا مي شود تاكيدكرد و از آن به عنوان مفهوم بهره وري نام برد كه با اصلاح روشها و شيوه مديريت خدمات بيشتري با هزينه كمتري ارائه مي شود. پيش از سخنان مهندس الويري شهردار منطقه 3 طي سخناني به موفقيتهاي اين منطقه در زمينه كسب درآمد اشاره كرد و گفت: طي 10 ماه گذشته علاوه بر 32 ميليارد توماني كه از طرف شهرداري تهران براي منطقه 3 پيش بيني شده /3 5 بود ميليارد تومان نيز اضافه بر آن جذب درآمد داشتيم.