Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800125-51144S3

Date of Document: 2001-04-14

گشت و گذار شبانه در تهران خيابان خوابهاي جوان گروه اجتماعي: با پايان فصل زمستان و آغاز فصل بهار و افزايش دما در شهرهاي بزرگ كشور ميزان افرادي كه مكان هاي عمومي را شبانگاه براي استراحت برمي گزينند و دور از خانه و كاشانه شب را به صبح افزايش مي رسانند، مي يابد. به گزارش خبرنگار ما از سطح شهر تهران رقم قابل توجهي از جوانان و حتي كهنسالان كه اغلب خسته و كوفته به نظر مي رسند، شبها را در بوستان ها، ايستگاههاي اتوبوس، ساختمان هاي نيمه تمام، پل هاي عابر پياده و باجه هاي تلفن به سر مي برند و در بسياري از موارد چون اغلب آنها بيكار هستند به حركات ناهنجار و بزهكاري روي مي آورند. كارشناسان اجتماعي بر اين باورند آنها كه دور از خانواده و جداي از كانون گرم دوستان و فاميل تنهايي را برگزيده و در اين نوع مكانها روزگار مي گذرانند به علت عدم احساس تعهد اجتماعي و فقدان كنترل دروني اغلب زمينه بزهكاري و جرم را دارند. آنها همچنين معتقدند اگر شمار اين افراد افزايش يابد و فرصت پيدا كنند كه به صورت گروه هاو باندهاي بزهكار متشكل شوند مي توانند خسارت هاي زيانباري را بر جامعه تحميل و امنيت اجتماعي را تهديد كنند. محمدرضا شيدايي يكي از جامعه شناسان كشور مي گويد: اگر به دنبال جامعه اي عاري از مشكلات هستيم بايد در درجه نخست كارگزاران، دست اندركاران و برنامه ريزان جامعه ايجاد اشتغال را سرلوحه كار خود قرار دهند و بدانند بيكاري و افزايش شمار بيكاران در كشور بستر بحران هاي اجتماعي را پديد مي آورند و ضريب ايمني فعاليت هاي سالم و هدفمند را كاهش مي دهد. وي مي افزايد: تشكيل شوراي اشتغال و تاكيد آقاي خاتمي بر ايجاد فرصت هاي شغلي نگاه روشن بينانه و آينده نگر رئيس جمهور را به اين كار نشان مي دهد و ضرورت دارد بدنه دولت و دست اندركاران اين امور جديت بيشتري را براي تحقق اين مهم در نظر بگيرند. جوانان دور از خانه اغلب گروه هاي سني كه در بيرون از خانه شب را به صبح مي رسانند جواناني هستند كه شهرستان را به قصد تهران ترك كرده و در پي كار هستند و پس از اينكه موفق نمي شوند براي خود كاري دست و پا كنند براي آنكه هزينه حضورشان در شهر بزرگ تهران به حداقل برسد به جاي رفتن به مسافرخانه ويا هتل مكان هاي عمومي را براي اين كار انتخاب كرده و با تشكيل گروه هاي دوستي اغلب تا پاسي از شب به گفت و شنود پيرامون چشم انداز آينده شغلي خود مشغول هستند. گروهي ديگر از جوانان شهرستاني وقتي مدت حضور آنها در شهر افزايش يافته و زمان جستجو براي كار آنها طولاني مي شود و از طرف ديگر هزينه اي و اعتباري براي ادامه چنين وضعي را ندارند با تشكيل گروه هاي بزهكار به سرقت، آدم ربايي و.. روي مي آورند. براساس اين تقسيم بندي جوانان ديگري هستند كه ساكن تهران و به خاطر برخي مسائل خانوادگي از پدر و مادر جدا شده و به صورت انفرادي شبها را در مكانهاي عمومي سپري مي كنند و البته برخي از آنها كه توان مالي خوبي دارند به اجاره خانه هاي مجردي روي آورده و در برخي موارد به گروه هاي خلافكار وارد مي شوند و دست آخر هم سرنوشتي همچون اعتياد، زندان و.. انتظار آنها را مي كشد. چه بايد؟ كرد جامعه شناسان بر اين باورند براي آنكه بتوان شمار اين دست از افراد را كاهش داد، نيازمند مطالعه همه جانبه و ريشه يابي اجتماعي و فرهنگي آن هستيم، به همين خاطر ضرورت دارد به جاي برخورد فيزيكي با آنها كه اقدامي موقتي و گذراست در پي ايجاد فرصت هاي شغلي، فعاليتهاي فرهنگي اثرگذار ومطلوب باشيم تا اين لشكر بحران كه هر روز هم به تعداد آنها افزوده مي شود، جامعه اقتدار، و هويت ملي و ميهني ما را به مخاطره نيفكند.